H.C. Andersen

Farvel!

Farvel, Du største Skjald i Norden!

Ud til dit Hjem nu Toget gaaer;

»En smuk Allee til Kirkegaarden«:

Et Folk i Sorg langs Veien staaer.

Til Frederiksberg! der var din Vugge,

Der Aandens Lampe straalte rigt,

Der skal om Dig sig Graven lukke;

Din Vandring er et Skjønheds Digt.

Guds Lys i Dig blev Aandens Eie,

Deel af os selv, og altid vort.

Farvel! hvil sødt! redt er dit Leie,

– I Graad døer Vuggesangen bort!

Farvel! farvel! – Nu græder Norden,

Som Du forstod, som Du besang,

Saa Oldtid steg igjen af Jorden,

Dens Hjerte slog, dens Skjolde klang.

– Som Foraars-Vinden over Voven,

Saa frisk, saa sund blev Sangen bragt.

Din Sang var dansk, som Bøgeskoven,

Og nordisk, som Nordlysets Pragt. –

Farvel, Du største Skjald i Norden!

Ud til dit Hjem nu Toget gaaer;

»En Smuk Allee til Kirkegaarden«:

Et Folk i Sorg langs Veien staaer.

Farvel!

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 22, Kjøbenhavnsposten, nr. 22, og Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 22, alle 26. januar 1850. Førstnævnte udgave følges her. Afsunget ved Oehlenschlägers fødested på hjørnet af nuværende Vesterbrogade og Oehlenschlægersgade i København, hvor ligtoget gjorde holdt på vejen fra Frue Kirke til Frederiksberg Kirkegård på Frederiksberg Allé. BFN 561

144
Du største Skjald i NordenOehlenschläger døde 20. januar 1850 og blev begravet på Frederiksberg Kirkegård seks dage senere, 26. januar.
Togetligtoget.
En smuk Allee til KirkegaardenFrederiksberg Allé; jf. slutningen af niende strofe af Oehlenschlägers takkedigt »Naar Ydun rækker Ungersvenden Frugt« ved sin egen 70-års-fødselsdag: »Tre, fire Huse herfra blev jeg födt; / Men derfra gaaer, – vil det Naturens Orden – / Endnu en smuk Allee til Kirkegaarden«, Adam Oehlenschlæger. Et Mindeskrift om Festen den 14. November 1849.
Frederiksberg … VuggeOehlenschläger voksede op på Frederiksberg Slot, hvor hans far var ansat som organist og slotsforvalter.
Aandens Lampejf. eventyret om Aladdin fra Tusind og En Nat, forlæg for Oehlenschlägers gendigtning, »Aladdin, eller Den forunderlige Lampe« fra Poetiske Skrifter, bind 2, 1805.
Vovenbølge; her vel hav, sø e.l.

Del

[Sassy_Social_Share]