H.C. Andersen

† Farvel

Nu kommer Kongens Liig! – Du Folkekjære,

Du var saa mild og god mod Høi og Lav,

Du var saa dansk som nogen Mand kan være,

Hav evig Tak for hvad Du Danmark gav.

Du ærligt med os tunge Dage prøved’,

Og med os har Du Glædes-Taarer grædt,

Men nu er hvert et Hjerte dybt bedrøvet,

Det var groet fast til dit, – thi bløder det.

Dit brast i Døden, trofast til det sidste;

Mod Slesvigs Jord sig Øiet sænked’ ned.

Igjennem Taarer see vi mod din Kiste;

Farvel! I Gjerning staaer din Kjærlighed,

Og i hvert Bryst er reist et Dannevirke;

Du veed det, seer det med forklaret Blik,

Mens Sørgeklokker lyde fra hver Kirke,

Og vort Farvel. – Farvel Kong Frederik!

† Farvel

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved kong Frederik 7.s ligtog 18. december 1863. BFN 872

348
Kongen(s)kong Frederik 7., som døde 15. november 1863 og blev begravet 18. december i Roskilde Domkrike.Domkrike.
tunge Dage prøved’hentydning til Treårskrigen, 1848-1850.
thi (bløder)derfor.
Slesvigs Jordhentydning til Treårskrigen, som fortrinsvis udspillede sig i det sønderjyske område.
Dannevirkefæstningsanlæg i Slesvig, hvis ældste dele stammer fra 650; udbygget i flere omgange. Det mistede sin militære betydning i 1300-tallet, men blev et nationalt symbol under Treårskrigen.

Del

[Sassy_Social_Share]