H.C. Andersen

Farvel til Italien

(Skrevet paa Hjemreisen over Alperne)

Jeg saae det Land, hvis Luft har himmelsk Lyst,

Hvor under Pinien Skjønheds Børn os møde,

Hvor Ilden sprudler frem af Bjergets Bryst

Og Oldtids Byer opstaae fra de Døde.

Der klædt’ i Marmor høie Guder staae,

Der Duft og Toner i hver Luftning vifte,

Mens Havet er en Olie azurblaa

Og Bjergene med syvfold Farve skifte. –

Der Alt er Malerie ved Malerie,

Der klart Guds Skaber-Kjærlighed man skuer; –

See Bondens Gjærde: Laurbær groer deri,

Den høie Cactus, Ranken tung med Druer!

Der blev mit Hjerte Barn, men Tanken Mand,

Der lærte jeg Natur og Kunst at kjende.

Du, Farvernes og Formens skjønne Land!

Farvel! – Min smukke Drøm er nu tilende!

Farvel til Italien

Først kendte tryk i Kjøbenhavnsposten, nr. 159, 9. august 1834. BFN 251

476
Hjemreisen over Alpernehentydning til H.C. Andersens store dannelsesrejse (Tyskland, Frankrig, Schweiz, Italien, fra 22. april 1833 til 3. august 1834).
Oldtids Byer … Dødeformodentlig hentydning til de to romerske byer Pompeji og Herculanum, der blev begravet ved Vesuvs udbrud 79 e.Kr.

Del

[Sassy_Social_Share]