H.C. Andersen

Fastelavns-Sang

1823

Mel. Druen voxer paa vor Klode etc.

Nordens Kraft er ei forsvunden,

Det har vi beviist i Dag. –

Tønden brast og ud faldt Bunden.

For vor’ diærve Helteslag.

:|: Vi med Laurbær krones bør,

Siig hvem andet sige tør! :|:

Efter Kampen maae man drikke,

Saadan lyder Bacchi Bud,

Stymper: den som gjør det ikke,

Lyde bør man Vinens Gud!

:|: Derfor drik til Glassets Bund,

Vi har jo en vigtig Grund. :|:

Syden har ei bedre Glæder,

End det raske kjære Nord;

Venskabs-Blomst vi ei nedtræder,

Her den trives bedst paa Jord!

:|: Og med vores Fastelavn

Glemmes Carnevalets Savn. :|:

Masker der de da mon bære,

– Maske kjender Dansken ei! –

Aabent, stolt af Dannerære

Gaaer han frem den lige Vei.

:|: Aaben ud i Krig og Fred

Skjul fandt aldrig hos ham Sted. :|:

Nu forsømme maae vi ikke;

Da det er vort Carneval,

Nu at spadse, synge, drikke,

Glemme Verdens Sorg og Qval.

:|: Og i munter Vennelag.

Nyde denne glade Dag. :|:

Kommer da og lad os drikke;

Hurra! Carneval det er!

Mismodsrynker lides ikke!

Munter Skjæmt tag Sæde her!

:|: Kommer drik af bredfuldt Maal,

Enigheds og Venskabs Skaal. :|:

Fastelavns-Sang. 1823

Først kendte tryk: lejlighedstryk ved tøndeslagningen fastelavnsmandag 1823 i Slagelse. BFN 7

46
Druen voxer … etc.drikkevise fra 2. akt af E. de Falsens populære syngespil Dragedukken, 1797, med melodi af F. Kunzen.
diærvekraftige, stærke.
Laurbær kronessymbol på hæder og ros.
Bacchi(latin) Bacchus’, den romerske vingud.
Stymperussel, sølle person.
bedst paa Jordbedre end andre steder.
mon bærebærer.
spadselave spas, sjov; more sig.
47
bredfuldt Maalbæger fyldt til randen.

Del

[Sassy_Social_Share]