H.C. Andersen

Fastelavnsvise

Mel. Mozarts: »Kom lieber Mai.«

Her flammer Glædens Kjerte,

Viin er paa Bordet sat,

Thi rask slaae af Dit Hjerte

Hver Sorgens Marekat!

:|: Ved hvert et Glas vi drikke,

Faaer den et dygtigt Slag;

Ja, fölg de gamle Skikke,

Slaae Katten af i Dag! :|:

Vi Glæden vil omfatte

Med Tanke, Sjæl og Ord,

Trods alle slemme Katte

Paa denne smukke Jord!

:|: I Dag jo Blomster smykke

Selv Kjældermandens Riis;

Send Sorg og hver Ulykke

Til Mariboe-Avis! :|:

Til Hest! til Hest! i Aften;

Flyv bort fra Sorg og Savn,

Vi vil paa Druesaften

Stolt ride Fastelavn!

:|: Ei spörge saa om Resten,

Det er jo Carneval!

Fald bare ei af Hesten,

Gjör den sig lidt for gal! :|:

Fra Vesten eller Sönden

Cometen kommer snart,

Maaskee den slaaer af Tönden

Os alle, med en Fart!

:|: Vi faae ei Druesaften,

Vildt gaaer det, uden Navn,

Thi öv Dig vel i Aften

At ride Fastelavn! :|:

Fastelavnsvise

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget 18. februar 1833 i Studenterforeningen. BFN 221

449
Mozarts: »Kom lieber Mai.«C.A. Overbecks vise »Komm, lieber Mai, und mache« fra 1775 (dansk »Kom maj, du søde, milde«) med melodi af Mozart fra 1791.
Kjertekerte; stearin- el. vokslys.
Thi (rask)derfor.
Marekategentlig afrikansk abe med lille hoved og meget lang hale; her formentlig brugt i tilknytning folketroens skræmmende væsen maren, der hjemsøger sovende om natten og sidder (‘rider’) på deres bryst, hvilket giver åndenød og onde drømme (jf. udtrykket mareridt).
Slaae Katten afslå katten af tønden.
Kjældermanden(s)egentlig person, der driver restauration el. detailforretning i en kælder; bruges også i overført betydning om vittigheder.
Mariboe-Avismåske Lollands og Falsters Stifts Kongelig alene privilegerede Addressecontoirs-Efterretninger; nævnt i Kjøbenhavns flyvende Post nr. 99, 12. december 1828 som eksempel på en kuriøs og lidt komisk provinsavis.
Druesaftenugæret saft af (vin)druer.
ride Fastelavndeltage i et fastelavnsoptog til hest.
CometenHalleys komet, passerede jorden i 1835.

Del

[Sassy_Social_Share]