H.C. Andersen

Fortrøstning

Ei Nogen veed, hvad imorgen skeer,

Alene Gud Herren det veed og seer;

Men naar det for Danmark saae mørkest ud,

Kom altid Frelse og Hjælp fra Gud.

Da Landet laae splittet og reent faldet hen,

Opmandet det blev ved Niels Ebbesen;

Gud Herren ledte vor Velfærds Sag,

Og hele Danmark saae Atterdag.

Det er en Storm-Nat, høit Søen slaaer,

Vort lille Fartøi paa Dybet gaaer,

Men Gud, Vorherre ved Roret staaer,

Han raader, hvad ogsaa end Mennesket spaaer.

Ei Nogen veed, hvad imorgen skeer,

Alene Gud Herre det veed og seer;

Men naar det for Danmark saae mørkest ud,

Kom altid Frelse og Hjælp fra Gud.

Fortrøstning

Først kendte tryk i Dagbladet, nr. 287, 7. december 1863. BFN 871

347
Opmande(t)indgyde mod og viljestyrke; opmuntre, styrke.
Niels EbbesenEbbesens drab af grev Gerhard 3. af Holsten i 1340 indledte kampen mod de holstenske panthavere; Ebbesen døde i kamp senere 1340.
Atterdagkong Valdemar 4. Atterdag, kendt for sin genrejsning af landet.

Del

[Sassy_Social_Share]