H.C. Andersen

† Frederik Høegh-Guldberg

En gammel, ædel Skjald os her forlod;

Som Fremmed for den nye Slægt han stod –

Hvad Jordens er »skal ældes, som et Klæde

Den bedste Sang tidt blev i Tiden glemt,

Men Aandens Spire, som i den laa gjemt,

Groer gjennem Slægter til sin Givers Glæde!

Tak for Din Sang, tak for Dit Hjertelag!

Hvor deiligt dog, ved Dødens Vinge-Slag,

Ret i et Nu ind for sin Gud at træde!

† Frederik Høegh-Guldberg

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 222, 23. september 1852. BFN 613

196
skal ældes, som et Klædejf. Hebræerbrevet 1,11.

Del

[Sassy_Social_Share]