H.C. Andersen

Frederiksborg

(Januar 1839)

Mel. Der er et Land, dets Sted er høit i Norden.

De hvide Bier sværme nu i Lunden,

Af Riimfrost blev hver Green en hvid Coral,

Jagtraabet lyder stolt fra Morgenstunden

Til Stiernerne staae tændt i Luftens Hal.

Hør Hundekoblet halser! Hornet gialder!

I Aftnens Glands staaer Skoven glimmerhvid;

Det gothisk gamle Frederiksborg os kalder,

En Jagtfest venter, som i Riddertid!

Bag Søens frosne Rør staaer Bondedrengen,

Han stirrer mod det festoplyste Slot,

Seer Straalerne, de spille hen ad Engen,

Ja, nu forstaaer han Sagn og Vise godt.

Om fierde Christian fik han tit at høre,

Hiin oldenborgske Drot, nu længst hos Gud;

Det samme Navn gientoner for hans Øre,

I Sangen som fra Slottet stormer ud.

Ja, Glæden boer i disse stolte Haller,

Dens Duft er sød, som Blomst paa Abildtræer;

Ei Bøsserne, nei her Champagnen knalder;

Jagtlykken er: at vi vor Prinds er nær;

Igiennem Luften, som en Svane flyder

Den lette Sky; man kan afmale den

Ja Slot og Eng, men Glæden, her, som lyder,

Den males ei – Nyd, før den flyver hen!

Frederiksborg (Januar 1839)

Først kendte tryk i Søndagen, følgeblad til Dagen, nr. 3, 20. januar 1839. BFN 337

548
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826; hvor H.C. Andersen skriver »i Norden«, har Boye »mod Norden«.
gothisk gamle (Frederiksborg)fra middelalderen, ærværdige; Frederiksborg Slot i Nordsjælland, hvis nuværende hovedbygning er fra starten af 1600-tallet, er opført på samme sted i slotssøen, hvor den middelalderlige herregård Hillerødsholm tidligere lå.
fierde Christian … Drotkong Christian 4. var i lige linje beslægtet med hertug Christian af Oldenburg, dansk konge fra 1448-1481 under navnet Christian 1.

Del

[Sassy_Social_Share]