H.C. Andersen

Fru Commandeurinde Wulff, født Weinholdt

I Hjemmet er nu Sorgens stille Qvæl,

Der hvor en Moder savnes vorder øde,

Og hun var Moder med sin hele Sjæl,

En mere kjærlig Hustru aldrig døde!

Græd kun! er Tabets Smerte ret grædt ud,

I prise Gud, som hun hans Dødsbud priste;

Hun lider ikke meer, hun er hos Gud!

Jord dækker ikkun Jord i hendes Kiste!

† Fru Commandeurinde Wulff, født Weinholdt

Først kendte tryk i Kjøbenhavnsposten, nr. 261, 13. september 1836. BFN 293

506
Fru Commandeurinde Wulffsøofficer P.F. Wulffs hustru, Hanna Henriette Wulff.
Qvælkvæld; aften, afslutning.
vorderbliver.
ikkunkun.

Del

[Sassy_Social_Share]