H.C. Andersen

»Gæk! Gæk!«

Parodie paa Digtet: »Veni creator!«

Smukt ligger Gaasestien hist i den frie Natur;

Rundtom staae Skræppeblade og Nelder ved dens Muur;

Heelt skrøbeligt er Huset, det ligger halv paa Knæ,

Mens Mikkel Ræv er ophængt høit i det grønne Træ.

See! Pigen aabner Døren, hun har den halv paa Klem;

De hvide Gjæs nu skride fra Gaasestien frem;

Man tager dem ved Vingen, man binder deres Been:

»Gæk! Gæk!« i Chor de synge nu Alle, Hver og Een.

Fælt Kokken staaer og brummer, ret som en oprørt Søe:

»Nu er det Mortens Aften, thi maae de Alle døe!«

O! hvilken deilig Tanke! den tolkes ei med Ord, –

At stegt’ og fyldt’ med Svedsker de sættes skal paa Bord.

»Gæk! Gæk!« som Chor istemme de hvide, blege Møer:

Een Stemme høres mindre, for hver en Gaas, som døer.

Det dæmpes meer og mere, – hør end den Sidstes Qvæk!

Med Eet det bliver stille – nu er’ de Alle væk.

»Gæk! Gæk!«. Parodie paa Digtet: »Veni creator!«

Først kendte tryk i Læsning for den fine Verden. Et poetisk Quartalsskrift, 1829. BFN 75. Under undertitlen, »Parodie paa Digtet: »Veni creator!««, er i petit anført »(See denne Digt-Samling, Side 91)«; der henvises til digtet »Veni creator!« (BFN 74; se side 168), som ligeledes bragtes i Læsning for den fine Verden, 1829.

169
Veni creator(latin) kom, skaber; jf. de indledende ord af den latinske 800-tals-hymne »Veni Creator Spiritus« (kom, skaberånd), en lovprisning af helligånden; samtidig titel på digt af H.C. Andersen, se ovenfor.
halv paa Knæpga. slid og alder.
Mortens Aften10. november, hvor der traditionelt spises gås.
thi (maae)derfor.

Del

[Sassy_Social_Share]