H.C. Andersen

Gefion

(Et dansk Folkesagn)

Kong Gylfe sidder i Gildehuus,

Saa klare Kjærterne brænde;

Han drikker Mjød af det blanke Kruus,

Med sine gjæveste Svende.

Mens Kruset lystigt om Bordet gaaer,

Veifarende Qvinde ved Døren staaer;

Snildt kan hun Strængene røre,

Kong Gylfe lyster at høre.

Sært toner den dybe Strængeleeg,

En Qvinde kunde den kyse!

Det er, som Stormen ryster en Eeg,

Som vilde Øxne der fnyse.

Ja, Sangen trænger til Marv og Been,

Saa synger Bølgen mod Klippens Steen,

Og huler de stolte Kyster,

Som den i Brændingen kryster.

Snart stiger Tonen klagende, øm,

Det haardeste Bryst at bøie,

Snart klinger den mild, som Barnets Drøm,

Som Fuglens Sang i det Høie.

Kong Gylfe lytter saa taus dertil.

»Din Sang jeg kongelig lønne vil!

Spænd fire Øxen for Ploven,

Pløi Dig en Ager fra Skoven!«

»Hvad Du i et Døgn kan pløie der,

For Sangen jeg Dig vil skjænke!«

– Hun takker og gaaer – Men een og hver

Nu sidde saa taus paa Bænke.

»Tys! atter rører hun Harpen snildt.«

– »Det Øxnerne er, som fnyse vildt!«

– »Tys! hører I Storm og Torden?«

– »Nei! Ploven hun sætter i Jorden.«

»Tro mig, jeg hører nu hendes Sang,

Som Brændingen monne den tone

– »Nei, det er Ploven hun sætter igang,

Hun pløier det Bedste fra Skaane!

I Furen bølger den salte Sø,

Hun har sig pløiet en deilig Ø,

Med Kjæmpehøie og Skove.«

– Vi Danske maa Gefion love!

Gefion (Et dansk Folkesagn)

Først kendte tryk i Valkyrien, bind 1, martshæftet, udkom april 1832. BFN 181

350
Gefion … Folkesagnjf. Thiele 1, 1, s. 1.
Kong Gylfesvensk sagnkonge.
Kjærternekerterne; stearin- el. vokslys.
Mjøddrik af vand, gæret honning og krydderier.
Veifarendeomrejsende, uden fast bopæl.
Strængeleegstrengeinstrument.
kyseskræmme.
Øxneokser.
krysterklemmer; ødelægger.
351
monne den tonetoner den.
en deilig Øher: Sjælland.
love(lov)prise, rose.

Del

[Sassy_Social_Share]