H.C. Andersen

Hilsen Nytaars Nat

Og nu Farvel Du gamle Aar

Tak for hvad Godt Du bragte,

Din Broder alt ved Døren staaer,

Han banker paa saa sagte;

Naar Klokken slaaer han træder ind

Og Du faaer Flugtens Vinger;

Han er et Barn, Gud veed hans Sind,

Og hvad os hver han bringer.

Dog Julestjernen end vi see,

Og Gud vor Herre lever,

Derfor lad skee hvad der skal skee,

Mit Hjerte ikke bæver!

Lær mig i hvad end forestaaer,

I Gudsfrygt det at bære!

Farvel, farvel Du gamle Aar,

Du ny velkommen være!

Hilsen Nytaars Nat

Først kendte tryk i Almanak eller Huuskalender for det Aar efter Christi Fødsel 1855, som er det tredie Aar efter Skudaar, november 1854. BFN 666

233
alt (ved)allerede.
end (vi)endnu.

Del

[Sassy_Social_Share]