H.C. Andersen

»Hjemmet«

Sang ved Festen for Maleren F. L. Storch den 14. Januar 1852

Mel.: Menuetten af »Elverhøi.«

Naar hjemme man paa Gadens Bræt

Faaer Saugspaan blæst i Øiet,

Forstyrres i sin Fortougsret,

Saa er man misfornøiet;

Man finder Meget ferskt og tamt

Og smaaligt, reent forbandet,

Sit Trappe-Rækværk vaadt og klamt,

– Uh! det er Fødelandet!

Man reiser – og som det gaaer frem,

Erindrings-Englen kommer,

Han synger om det kjære Hjem,

Om Solskin der og Sommer,

Om Vintertid med Stjerners Pragt;

Hvad Bittert er vi glemme;

Og i vort Modersmaal er lagt

Et Kys fra Moder hjemme!

Flyv Verden rundt paa dampsnel Baad,

Vor Fart er længselsblandet,

Os binder en electrisk Traad

Altid til Fædrelandet;

Jo længer bort, desmere fiin

Vil Traaden blive spundet;

Du Blodets Hjem, den Magt er din,

Dybt i Naturen grundet!

Ja, Hjemmets Jordbund har en Magt

For Syden, som for Norden;

Det er, som var en Rav-Bund lagt,

Der drog, selv gjennem Jorden!

Og denne Hjemvee, sund og sand,

Engang, paa større Vinger,

Os op til Aandens Fædreland,

Til Gud, vor Fader, bringer!

Saa føle vi og synge det,

Det er Dit Hjertes Tanker.

Hvor Du blev født, har leet og grædt,

Og Venners Hjerte banker,

Du Kunstens Søn, Du danske Mand,

Her Dig »Velkommen« gives

I Landsoldatens stolte Land,

Hvor Aands Guld-Æbler trives!

»Hjemmet«. Sang ved Festen for Maleren F. L. Storch den 14. Januar 1852

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 598

186
14. Januar 1852Storch opholdt sig i München fra 1835-1852, kun afbrudt af et ophold i Italien 1845-1846; sangen er sandsynligvis sunget i forbindelse med hans hjemkomst til Danmark.
Menuetten af »Elverhøi.«fra J.L. Heibergs romantiske skuespil Elverhøi, V,1, 1828, med musik af Fr. Kuhlau.
Gadens Brætdatidens rendesten, som var dybe og brede, var med mellemrum forsynet med brædder for at lette passagen.
Saugspaansavspån, savsmuld.
Fortougsretfortovsret; giver den, der går med kantstenen på sin højre hånd, ret til at blive gående, således at modgående må vige til side; indført 1810.
(damp)snelhurtig.
electrisk Traadtelegraf.
187
Guld-Æblerbruges som symbol på fx rigdom, lykke, magt el. evig ungdom.

Del

[Sassy_Social_Share]