H.C. Andersen

Hjertesuk af en udtjent Damekjole

Der var en Tid, da jeg var ganske ny

Ak ja! det var de gode gamle Dage.

Da var jeg ogsaa med i denne By;

Men nu i Krogen hænger jeg tilbage.

I gyldne Sale svandt min Blomstervaar:

Nu skal maaskee jeg snart i Vartou bygge;

Hvor Krusemynterne bag Ruden staaer,

Jeg veier Livets Solskin og dets Skygge.

Alt dreier Hanen sig paa Petri Spiir,

Snart briste i mig mine skjøre Traade –

Dog ei jeg døer, – forvandlet i Papir,

Jeg bliver – – ja, det er den store Gaade.

Hjertesuk af en udtjent Damekjole

Først kendte tryk i Repertorium for Moerskabslæsning, nr. 23, 21. oktober 1829. BFN 47

53
Der var … nyhentydning til Jens Baggesens digt »Da jeg var lille« fra H.W. Riber Poesier. Første Samling, 1785, hvor det hedder: »Der var en Tid, da jeg var meget lille«.
VartouVartov; stiftelse for ældre oprettet af Christian 4. i 1607; stiftelsen havde 1666-1934 til huse på hjørnet af Farvergade og Vestervoldgade i København.
Alt dreier Hanenvejrhanen drejer allerede.
PetriSkt. Petri Kirke i Sankt Peders Stræde i København.
skjøreskrøbelige.
forvandlet i Papirgamle (bomulds)klude blev brugt til fremstilling af papir.

Del

[Sassy_Social_Share]