H.C. Andersen

Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa

Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa

En lille Skov-Ø, staaer nu for vort Øie

Et herligt Slot; see Solens Straaler paa

Dets røde Mure og dets gyldne Fløie!

En deilig Kongeborg, saa stolt paa Øen,

Med høie Taarne og med hvælvet Bro,

En Pragtblomst synes den, skudt frem fra Søen;

Karnapper, Billedpragt paa Blomsten groe.

Den folder ud saa kostelige Stuer,

Sin stolte Riddersal med Guld indlagt,

Og Kirken, der i høitidsfulde Pragt

Skal, gjennem Slægter, under sine Buer

See Konger skride frem i Kroningsdragt

– Velsignelse vi over Dig nedbede,

Du skjønne Fredriksborg, Kong Christians Værk.

Din Bygning stande gjennem Secler stærk,

Og danske Hjerter trofast om Dig frede

Og værne i hver Fare og hver Nød!

Gud skjærme Dig, Du Søblomst, faur og rød,

Med Guld indlagt, Du frydefulde Skue,

Du Slot for alle Slotte hertillands!

Rundtom Dig ville vi nu gaae i Dands

Og synge Lykke ind i Sal og Stue.

Kom, Haand i Haand, en Krands saa stor omkring

Det hele Slot og Sø! i Sang og Glæde!

Saaledes, Slægt til Slægt, en Troskabs Ring

Om Kongeborgen slaae den Dands, vi træde.

Hvor før, som en Bouquet paa Vandet laa

Først kendte tryk i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 69, 21. marts 1860, som del af en artikel om »Kunstnercarnevalet i Casino« dagen før, 20. marts 1860. Umiddelbart forud for digtet står: »Tableauerne paa Scenen, til hvilke Sujetterne vare tagne fra Frederiksborg Slots Opførelse, vidnede om kunstnerisk Takt og Smag; i Særdeleshed syntes det sidste, »Festen efter Slottets Fuldførelse«, at behage Publicum. En lang Procession af Arbeidere, med Modellen til Frederiksborg i Spidsen, samledes i Passagen og bevægede sig, under Afsyngning af en Sang til Melodien »Der vanker en Ridder« [BFN 806; se side 322], op paa Scenen, hvor Frederiksborg Slot saaes i Baggrunden. Christian den Fjerde traadte frem i Arbeidernes Kreds, og af en Architekt (kongl. Skuespiller W. Holst) fremsagdes følgende Digt af Prof. H. C. Andersen:«. BFN 807

323
Et herligt SlotFrederiksborg Slot i Nordsjælland, påbegyndt under Frederik 2. i 1560, men størstedelen af slottet blev opført under Christian 4. fra starten af 1600-tallet, på samme sted i slotssøen, hvor den middelalderlige herregård Hillerødsholm tidligere havde ligget.
KroningsdragtChristian 8. blev i 1839 kronet på Frederiksborg Slot.
Seclersekler; århundreder.
faurfager; dejlig, vidunderlig, smuk.

Del

[Sassy_Social_Share]