H.C. Andersen

I Afrika

Jeg er ovre i Marokko!

er det ei et Eventyr?

Norden for mig er Europa,

der jeg see Trafalgars Fyr.

Havets Brænding har en Susen,

Toner fra den danske Strand,

Selv i Afrika jeg synes,

jeg er nær mit Fædreland;

Venners Stemme kan jeg høre,

alt det Skjønne kan jeg see,

Lad det snee der, Skyen drysse

Mandelblomster, Jule-Snee,

Lad det ruske, lad det regne,

Vinden gaae til Marv og Been,

I Aartusinder dog grønnes

der den friske Bøgegreen.

Danmark Nordens ældste Rige

Engang stort, men lille nu,

Grændsen lille, Ungdoms Sindet

det har Storhed, den har Du!

Jeg i Havets Susen hører

Toner fra den danske Strand,

Hører Du igjen mit Hjertes

Banken, Du mit Fædreland?

Tanger, den 6te November 1862.

I Afrika

Først kendte tryk i Ilustreret Tidende, nr. 166, 30. november 1862. BFN 853

337
Trafalgar(s)Kap Trafalgar ved den spanske atlanterhavskyst lidt nord for Gibraltarstrædet.
Tanger, den 6te November 1862H.C. Andersen opholdt sig fra 2. til 9. november i Tanger hos den danske konsul i Marokko, sir Drummond Hay.

Del

[Sassy_Social_Share]