H.C. Andersen

Jagtherrens Skaal

MEL. Velkommen varme Purpurskaal!

Diana selv med Falk paa Haand,

Kom, som til sin Endymion,

Men ei hun sig bag Skyen dulgte,

Jagtherren hun i Skoven fulgte,

Höit Bössen knalded’, Dyret faldt,

Og Eccho gjentog overalt:

:|: »Hör Jagtgudindens stolte Bud:

Jagtherrens Skud er Lykkeskud!« :|:

Den stolte Hjort sank for vor Fod,

Den gav, som Druen her, sit Blod,

Nu Skaalen tömmes maa til Bunden,

Lyd höit vor Sang i Aftenstunden,

Banlyst er evig Savn og Sorg,

De komme ei til Fredensborg.

:|: Jagtherrens Skaal, end mangen Gang

Til Jægersang, til Hjertets Sang.:|:

Naar Vint’ren isner Blad og Siv,

En Dröm er da Dryadens Liv,

I Drömme Hornets Klang hun hörer,

Hun veed, hvad sig i Skoven rörer,

Og vil til Sommer, saligt vakt,

Fortælle om vor muntre Jagt,

:|: Höit Blad og Luftning vifter da:

Jagtherren Held! Hurra! Hurra! :|:

Jagtherrens Skaal

BFN 1056

453
Velkommen varme Purpurskaalførstelinjen af Oehlenschlägers drikkevise fra syngespillet Røverborgen, med musik af Fr. Kuhlau, opført første gang på Det Kgl. Teater 1814.
Dianai romersk mytologi gudinde for jagten og månen.
Kom … Endymioni græsk mytologi gribes gudinden for månen, Selenes, af kærlighed til Endymion og opsøger med mellemrum den sovende yngling, som efter eget ønske blev skænket evig søvn i skønhed og ungdom af Zeus; sagnet er senere overført til den romerske gudinde Diana.
dulgteskjulte.
Ecchoegentlig nymfen Echo, som hentæres af ubesvaret kærlighed til Narkissos indtil kun hendes stemme er tilbage; her: ekkoet.
Banlystbandlyst; udelukket el. forbudt.
FredensborgFredensborg Slot eller by.
Dryaden(s)i græsk mytologi en trænymfe, der lever og dør med træet.
(Jagtherren) Heldher brugt som ønske om held og lykke.

Del

[Sassy_Social_Share]