H.C. Andersen

Jylland

1.

Jylland mellem tvende Have

Som en Runestav er lagt,

Runerne er Kæmpegrave

Inde midt i Skovens Pragt

Og paa Heden alvorsstor,

Her hvor :|: Ørknens Luftsyn :|: boer.

2.

Jylland, Du er Hovedlandet,

Høiland med Skov-Eensomhed!

Vildt i Vest med Klittag, Sandet

Løfter sig i Bjerges Sted;

Østersø og Nordhavs Vand

Favnes :|: over Skagens :|: Sand.

3.

Heden, ja man troer det neppe,

Men kom selv, besee den lidt!

Lyngen er et pragtfuldt Teppe,

Blomster mylre milevidt.

Skynd Dig, kom! om føie Aar

Heden :|: som en Kornmark :|: staaer.

4.

Mellem rige Bøndergaarde

Snart Dampdragen flyve vil;

Hvor nu Loke sine Hjorde

Driver, Skove voxe til,

Britten flyver over Hav,

Gjester her :|: Prinds Hamlets :|: Grav.

5.

Jylland mellem tvende Have

Som en Runestav er lagt,

Fortid mæle dine Grave,

Fremtid folder ud din Magt;

Havet af sit fulde Bryst

Synger :|: høit om Jyllands :|: Kyst.

Jylland

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 25, 18. marts 1860, sammen med tilhørende noder af P.A. Heise. BFN 805

320
Runestavtræstav med indskårne runer.
Klittagtagrør; græsart med store, tætte aks og kraftige stængler.
Dampdragenlokomotivet, damptoget.
Loke … Driveralmindeligt udtryk for det naturfænomen, at luften flimrer over marker på varme sommerdage.
Lokei nordisk mytologi tilhører den ofte rænkefulde og forræderiske Loke asernes gudekreds; han er knyttet til sejden, trolddomskunsten.
Brittenbriten, person fra Storbritanien.
Prinds Hamlets Gravifølge sagnet ligger Amled begravet i en gravhøj på Ammelhede syd for Randers; sagnet om Amled findes i Saxos danmarkshistorie (3. og 4. Bog), der ligger til grund for Shakespeares tragedie Hamlet. Prince of Denmark, 1600-1601 (dansk Hamlet. Prinz af Dannemark, 1777).

Del

[Sassy_Social_Share]