H.C. Andersen

Kjøbenhavn

Kjøbenhavn, Du livsglade By,

Gammel og dog saa ung og saa ny!

Ingen kan bedre end Du vise frem

Mangt et velsignet, hyggeligt Hjem.

Holbergs Scene Du reiste igjen,

Du har en Guldskat i Thorvaldsen;

Du giver Læsning fra Kæmpegraven,

Oldtid ristet i Runestaven.

Midt i Vinteren ruller Du op

Karneval med Champagne-Galop!

Damer og Herrer i Vinter-Svøb

Fryde sig ude ved Skøjteløb;

Træernes Grene, med Sne belagt,

Ligne Koraller fra Havdybet bragt.

Bjælderne klinge, og Kanetoget

Flyver forbi, saa lystigt og broget.

Lærke, Skovmærke forkynder os Vaar;

Da Du det dejligste Skue faaer:

Ude i Øresund glide forbi

Hundredvis Skibe, et helt Trylleri.

Og i Sommeren, brændende tør,

Har Du en kølig Park ved din Dør,

Tivoli, der kan Du rigtig more

Unge og Gamle, de Smaa og de Store.

Kjøbenhavn med det glade Humeur,

Gud holde ved, at det aldrig døer!

Kongestad, Danmarks Hjerte og Skjold,

Alt, hvad Dansk er, være din Vold!

Sammenhold, Snille og Dygtighed

Være dit Mærke, være dit Meed;

Kjøbenhavn, ved Vinter og Sommer,

Hjerteby for alt Godt, hvad kommer!

Sang ved Landmands-Mödet i Kjöbenhavn.

October 1852

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 614

197
Landmands-Mödet … October 1852efter tysk forbillede afholdtes den 4. danske landmandsforsamling i oktober 1852 i København i tilknytning til en større industriudstilling; de tre første afholdtes i 1845, 1846 og 1847.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
et Californiensigter til guldfundene i Californien, hvoraf det første blev gjort i 1848.
Urtegaard(urte- el. blomster-)have.
Glarglas.

Kjøbenhavn

Først kendte tryk i Nær og Fjern, nr. 137, 14. Februar 1875. BFN 1043

440
Holbergs Scene … igjender hentydes til Det Kgl. Teaters nye teaterbygning, indviet 1874; Holbergs komedier, hvoraf de første i perioden 1722-1728 blev opført i teatret i Lille Grønnegade (åbnet 23. september 1722), var stærkt medvirkende til dannelsen af et permanent offentligt teater i København i 1748.
(Guldskat i) Thorvaldsenvel Thorvaldsens Museum.
Kæmpegravenkæmpehøjen.
Runestavtræstav med indskårne runer.
Champagne-GalopH.C. Lumbye Champagne Galop, opført første gang i Tivoli 22. august 1845.
ved din DørTivoli blev opført på fæstningsterrænet uden for Vesterport i 1843.
din Volddit værn.
Meedegentlig hensigt el. formål med åndelig el. legemlig virksomhed.

Brudefolkene paa Jernbanen mellem Kjøbenhavn og Roeskilde

Først kendte tryk i Samlede Skrifter. Tre og Tredivte Bind. BFN 1090

472
den røde Faneledvogtere anvendte et rødt flag som advarselssignal, når toget kom.

Del

[Sassy_Social_Share]