H.C. Andersen

Lille Viggo

Lille Viggo, vil Du ride Ranke?

Sæt Dig paa mit Knæ, Du søde Dreng!

Barn jeg er med Dig i Sjæl og Tanke;

Vi vil lege til Du skal i Seng.

Her hos Dig jeg Barne-Himlen finder,

Glemmer Alt, hvad der gjør Hjertet vee;

Lad mig kysse dine røde Kinder,

Lad mig dog de brune Øine see!

Viis mig saa hvor stor Du er, Du søde!

Nei, hvor Haanden dog er buttet rund!

Smilet sidder i de Kinder røde,

Altfor smuk er dog din lille Mund!

Hver en Blomst Du kysser, som en Broder,

Taler med den, paa din egen Viis.

Hele Verden har Du i din Moder,

Hendes Skjød er Dig dit Paradiis.

Ingen see paa Dig med mørke Blikke,

Du er Barn, Dig er man ikke vred;

Verdens vilde Strid forstaaer Du ikke,

Kjærlighed kun drømmer Kjærlighed!

Jeg en smuk Historie Dig lover,

Følg nu Moder til din lille Seng!

Synge vil jeg for Dig til Du sover,

Lille Viggo, Moders bedste Dreng!

Du maaskee for mig, som ældre, synger,

Naar jeg skal til Roe den sidste Gang;

Ja, naar Jorden paa min Kiste tynger,

Syng da med den dybe Vuggesang!

Tænk paa ham, der trofast, mange Gange

Gynged’ Dig paa Armen, op og ned.

Verden glemmer mig og mine Sange:

Mon Du glemme vil min Kjærlighed?

Lille Viggo

Først kendte tryk i Nyeste Repertorium for Moerskabslæsning, bind 1, nr. 17, 27. oktober 1832. BFN 197

365
ride Rankejf. den gamle børneremse »Ride på Knæ«; jf. Tang 307 ff.
gjør … veegør ondt, volder smerte.

Del

[Sassy_Social_Share]