H.C. Andersen
Fra Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 1872

Livingstones Datter og H. C. Andersen

Den berømte Reisende Livingstones lille Datter Mary har allerede i et Par Aar flere Gange skrevet til H. C. Andersen og i barnligt Sind strax i sit første Brev sagt: »Naar Papa kommer fra Afrika, komme vi begge To til Danmark og besøge Hans Christian Andersen«. Iforgaars er der igjen kommet et Brev fra den lille Pige, hvori hun fortæller, at hun af en Slægtning nylig fik en Foræring af en Sovereign, og da saa Stanley kom til Provosten i Hamilton, hvor Familien boer, og han holdt et Foredrag, kjøbte hun for den halve Sovereign en Medaillon, hvori kom hendes Faders, hendes og hendes Sødskendes Portraiter, som hun gav Stanley af Taknemlighed, fordi han havde fundet Faderen. Nu tilføier den lille Mary i Brevet til Andersen, at hun har hørt og læst om den store Ulykke, Stormfloden har bragt over Danmark; hun har endnu tilbage den halve Sovereign og beder ham give denne lille Gave fra hende til de stakkels Mennesker.

Livingstones Datter og H. C. Andersen

Trykt første gang i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, 15. december 1872.

Referatet er ikke signeret H.C. Andersen, men i dagbogen den 13. december 1872 anføres der: »Fru Melchior vilde have Brevet trykt i Fædrelandet, jeg vilde ikke have Brevet trykt Fru Lund vilde med et Referat herom give det til Hr Knudsen Redacteur af Berlingstidende. Jeg var ikke tilfreds med det Skrevne, og gav det derfor selv«. I dagbogen den 15. december 1872 hedder det videre: »I Søndags Nummeret i Dag i Berlingstidende staaer smukt først i Feulletonen, med store Bogstaver: Levingstones Datter og H. C. Andersen, hele den lille Historie som jeg i tredie Person nedskrev den«. Uden BFN

555
Livingstones DatterAnna Mary Livingstone (1858-1939), datter af den skotske missionær og opdagelsesrejsende David Livingstone (1813-1873) og Mary Moffat (1821-1862).
Sovereignbritisk møntenhed (a 20 shillings), anvendt 1817-1917.
StanleyHenry Morton Stanley, oprindelig John Rowlands (1841-1904), britisk-amerikansk journalist og opdagelsesrejsende; blev verdenskendt, da han som korrespondent for New York Herald i 1871 ved Tanganyikasøen i Tanzania fandt den forsvundne David Livingstone.
Provost(en)provst.
Hamiltonbyen Hamilton i Skotland (sydvest for Glasgow), hvorfra David Livingstone oprindelig kom, og hvor en stor del af hans familie var bosat.
Stormflodenden største stormflodskatastrofe i nyere tid i Danmark fandt sted den 12.-14. november 1872, hvor store dele af Lolland og Falster blev oversvømmet, 80 mennesker omkom og 50 skibe strandede på Sjællands østkyst.

Del

[Sassy_Social_Share]