H.C. Andersen

Mit Barndoms Hjem

Nær Odense-Munkemølle,

hvor Klostret sank i Gruus,

Der stod, som Du seer her i Billed’,

et lille Bindingsværks Huus.

Hvor var der festligt derinde,

naar Pintseklokkerne klang,

Smaa hvide Sommergardiner

i Solskin om Vinduet hang.

Sancthansurt blev sat i Bjælken,

og Kakkelovnen fik Glands,

De duftende Birkegrene

stod’ der med Skovmærkekrands.

Een Stue, et lille Kjøkken –

og dog Alt saa stort og godt.

Der leged’ jeg Juleaften,

som siden paa intet Slot.

Og Risengrøden og Gaasen

Og Gnavposen –! hvilken Fest!

Vor Jord er velsignet – det føler

i Barndoms Hjemmet man bedst!

Mit Barndoms Hjem

Først kendte tryk i Søndags-Posten, nr. 588, 4. april 1875. BFN 1050

448
Odense-Munkemøllevandmøllen Munkemølle ved Odense Å, tæt på Munkemøllestræde; jf. nedenfor.
KlostretSkt. Knuds Kloster.
som Du seer … Bindingsværks Huus’digtet er trykt sammen med en illustration af H.C. Andersens barndomshjem i Klingenberg (matr.nr. 646), det senere Munkemøllestræde 3, hvor han boede fra 1807 til 1819.
Sancthansurt blev sat i Bjælkenifølge folketroen kunne man heraf slutte, hvad fremtiden ville bringe, fx om ens levetid blev kort eller lang; jf. Thiele 2, III, s. 150 f. (»Den danske Almues overtroiske Meninger, nr. 622).
Gnavpose(n)pose med spillebrikker.

Del

[Sassy_Social_Share]