H.C. Andersen

Naar Du nu om ikke længe

MEL. Danmark deilig Vang og Vænge.

Naar Du nu om ikke længe

Staaer i Mexico,

»Danmark deilig Vang og Vænge«

I din Tanke boe!

Tropisk Farve-Pragt Du finder,

Dog i Hjertet leve Minder,

Ei Du vil derude glemme

Klöverblomsten hjemme!

Videnskaben Guld Du hente

I Amerika!

Ja med slige Skatte vente

Vi Dig hjem derfra.

Danmarks Sön, gjör Danmark Ære,

Blomst og Træ dit Navn maa bære!

Kraftig Villie, Tro paa Himlen

Fölge dig i Vrimlen!

Ja med den vor Tanke fölger

Dig til fjerne Strand,

Over Oceanets Bölger

Fra dit Fædreland.

Eengang i den danske Sommer

Naar du atter til os kommer,

Hvilken Jubel vil der være!

Gud med Dig, Du kjære!

Naar Du nu om ikke længe

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Frederik Michael Liebmanns afrejse til Mexico, 1840. BFN 391

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

34,2Vang og Vænge. < Vang og Vænge,
34,8leve Minder, < leve Minder
34
Danmark, deilig Vang og Vængeførstelinje af L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811.
Vangmark.
Vængeindhegnet mark.
Blomst … bæreLiebmann var botaniker.
Eengang i … Du kjæremåske hentydning til tredje strofe af P.M. Møllers digt »Glæde over Danmark. (Skrevet paa Sydhavet.)«, trykt anonymt i Tilskuerne. Et Ugeskrift, nr. 47, 1823, s. 374 ff.: »Mine Venner i den danske Sommer! / Mindes I den vidtforreiste Mand, / Som saa langt fra Danas faure Blommer, / Her, hvor Sydens Blæst paa Seilet trommer, / Flakker fra sit elskte Fødeland?«.

Del

[Sassy_Social_Share]