H.C. Andersen

Odense

Du kjære gamle Fødeby

Er altid i min Tanke.

Stolt bygged’ Odin Slot mod Sky

Paa Næsbyhoved Banke;

Da voxte Huse, først to, tre,

Saa flere – der man havned’.

Og Frigge raabte: »Odin see!«

Derfra fik Byen Navnet.

I »Klokkedybet« ned sig svang

Aamanden ganske bange,

Idet han hørte første Gang

De Kirkeklokker mange.

Fra Klostrets Celle lød der Sang,

Man endnu lytter efter,

Nu Odense har Alders Rang

Og alle Ungdoms Kræfter.

Det er en Roes og ingen Spot

Paa Vittighedens Fløite,

At Du i Dygtighed og Godt

Er altid »første Sprøite

Du gamle, ungdomsfriske By

Engang for mig den største,

Rul op min Barndoms Tid paa ny,

Og da er Du den første!

Her løb jeg om med Træskoe paa

Og gik i Fattigskole,

Men hele Verden for mig laa,

Som bar jeg Greve-Kjole;

Nei, jeg var ingen fattig Fyr,

Og Fader ikke heller,

Han læste for mig Eventyr,

Saa jeg blev selv Fortæller.

Til »Nonnebakken« tidt jeg gik,

Hen over »Munkemose«,

Der var en Glands, en Romantik,

Hver Blomst blev til en Rose;

»Aamanden« sang, som aldrig før

For Elverkongens Kone,

Sanct Knud jeg saae i Kirkens Dør

Med Glorie og med Krone!

Jeg havde Barnets stærke Tro,

Og Jakobs Himmelstige,

Og jeg fandt Frøkorn, som nu groe

I Eventyrets Rige,

Der naaer ind i vort Barndoms Land

Og Paradisets Have,

Til Lysets, Evighedens Strand

Hinsides Jordens Grave.

Odense

Først kendte tryk i Illustreret Tidende, nr. 804, 21. februar 1875, under en illustration af »Odense, seet fra »Nonnebakken««. BFN 1044

441
Stolt bygged’ … BankeNæsbyhoved borgbanke nær Odense Havn blev antagelig anlagt i 1100-tallet, der findes spor af bebyggelse fra omkring 1340 og befæstningsanlæg fra omkring 1370; slottet på banken blev ødelagt i 1534 under Grevens Fejde, og de sidste bygninger blev revet ned i 1764.
Frigge raabte … NavnetH.C. Andersens ordhistoriske forklaring hviler på en udbredt, men forkert antagelse; Odense stammer fra det gammeldanske ord Othenswi, der betyder »Odins vi«, hvor vi betegner en nordisk, hedensk helligdom; i nordisk mytologi er Frigg Odins hustru.
Klokkedybet … Aamandensagnomspundet parti af Odense Å; i »Bemærkninger« fra Samlede Skrifter. Syv og Tyvende Bind, 1868 (BFN 974), skriver H.C. Andersen om klokkedybet: »Klokkedybet er udsprunget af Folketroen om Aamanden i Odense Aa og Sagnet om Kirkeklokken, der svang sig ud fra Albani Kirketaarn«; jf. Thiele 1, 2, s. 29 f., hvor det dog er klokkerne i Skt. Knuds Kirke, der flyver, fordi man ringede for stærkt med dem.
Aamandenif. folketroen et væsen, der lokker mennesker ned til sig i åen; jf. Thiele 1, 4, s. 18.
Klostret(s)Skt. Knuds kloster.
første Sprøiteegentlig den brandsprøjte, der er først fremme; her: det vigtigste, min favorit.
442
Nonnebakkenbakke syd for Odense Å tæt ved Skt. Knuds Kirke.
Munkemosemosedrag syd for Odense Å, nu omdannet til park.
Sanct Knudkong Knud 4. den Hellige blev myrdet i Albani Kirke i Odense 1086.
Jakobs Himmelstigejf. 1. Mosebog 28,12.

Del

[Sassy_Social_Share]