H.C. Andersen

Paa Andreas Ludwig Brandt’s og Debora Petronella Brandt’s Sölvbryllup

Amsterdam, Den 9de Mai 1869

Mel: »Der er et Land, dets Sted er höit mod Norden.«

Hollænderen og Dansken, Gud dem signe!

For Dem blev Havet »Vei til Roes og Magt

I Daad og Hjerte de hinanden ligne,

Og let og snart da sluttes Hjertets Pagt.

Hollændere forvandlede til Have

Den danske Ö Amager, og fra den

Gav i vor Tid et Hjerte Hjerte-Gave,

Og Holland gav en Hjerte-Skat igjen.

I mindes Dagen! – Tid er gaaet siden,

Med Alvors Uger og med glade Aar,

De fem og tyve Vingeslag af Tiden

Der flyver frem mod Evighedens Vaar.

I holdt hinanden fast i begge Hænder,

I Kjerlighed i Prövelse og Troe,

Vorherre altid da sit Solskin sender,

Og Minderne heelt ind i Himlen groe.

De lyse frem i Dag i Alvors Tanker

Sölvbryllups Dag har Mindernes Musik.

Löft Dig vor Sang! saa festligt Hjertet banker

Og jubler Skaalen efter gammel Skik;

Hil Brud og Brudgom! hil de altid Unge!

I Kjerlighed er Hjertet ungt hver Dag,

Om fem og tyve Aar Guldbryllup runge

I Hurra under dansk og hollandsk Flag.

Paa Andreas Ludwig Brandt’s og Debora Petronella Brandt’s Sölvbryllup

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 985

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

411,4Mai < Mei
411
LudwigLudvig.
DeboraDeborah.
Der er et Land … Nordenførstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
signevelsigne.
HollænderenDeborah var født i Amsterdam.
Vei til Roes og Magtcitat fra romancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast« fra Johannes Ewalds syngespil Fiskerne, 1779, med musik af J.E. Hartmann.
Hollændere forvandlede … AmagerChristian 2. inviterede i 1516-1521 hollandske bønder til at bosætte sig på den sydlige del af Amager med henblik på at gøre byen København selvforsynende med grøntsager.

Del

[Sassy_Social_Share]