H.C. Andersen

Pandebeen, Øiesteen o. s. v., en Sang for de Smaa

Pandebeen! – Godt det groer!

Bag ved det Forstanden boer;

Den vil læse, den vil lære,

Bringe Dig i Agt og Ære,

Sidde som en holden Een

Bag det stolte Pandebeen!

Øiesteen! – Nei, hvor klar!

Troer jeg ikke to Du har.

See dog bare hvor de klares,

Jeg kan see Dig – o bevar’s! –

Lige ind i Hjertebeen,

Du min egen Øiesteen!

Næsetip! – Hvilken Hest!

Et Par Briller ride bedst;

Naar Du ikke Veien kjender,

Ride de hvor Tippen vender;

Hvilken lille stumpet Snip!

Hesten hedder Næsetip!

Mundelip! – frisk og rød?

Er det sandt, Du er saa sød?

Kan jeg ganske paa det lide?

Vil ei Tænderne mig bide?

Jeg vil tage Kysset! – Svip!

Det tog jeg fra Mundelip!

Hageflip! – Det er vist,

Hageflippen kommer sidst,

Men i Kløften, som jeg hører,

Er der nok en Skjælm, som kjører;

Det gaaer over Næsetip,

Mundelip til Hageflip!

Dikkedik! – Hvad er det!

Vil Du sidde rank og net,

Saa skal jeg nok Luxen finde,

Thi jeg veed han er derinde;

O, nu har jeg ham den Strik,

Dikke – dikke – dikke – dik!

Pandebeen, Øiesteen o. s. v.,o.s.v., en Sang for de Smaa

Først kendte tryk i Maanedsskrift for Børn, bind 1, 1. hæfte, marts 1845.

BFN 466

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

86,8Pandebeen! < Pandebeen.
86
lidestole.
Luxengavtyven.
Strikgavtyv.

Del

[Sassy_Social_Share]