H.C. Andersen

Passions-Sang, som Pifferari i Rom synge den, under Fastetiden

Da jeg bad paa Oliebjerget,

Trængte Blodet frem som Vande,

Stod i Draaber paa min Pande,

Det i Strømme flød for Dig.

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Da de bandt mig fast til Søilen,

Sloge mig med Svøber stærke,

Saa der fremsprang blodigt Mærke,

Jeg taalmodig led for Dig.

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Da jeg spottet blev som Konge,

Stod til Haan og til Vanære,

Maatte Tornekronen bære,

Al min Tanke var hos Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Udskjældt, dømt til Skjændsels-Døden,

Medens Tornekrandsen saared’,

Korsets Byrde jeg har baaret,

Gaaet Dødens Gang for Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Da paa Korsets Træ jeg hængte,

Naglet gjennem Been og Hænder,

Leed en Qval, ei Verden kjender,

Vilde jeg jo døe for Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Spydet jog’ de i min Side,

Og fra den udstrømmed’ Vandet,

Dødens Tegn. Var det vel andet?

Livets Tegn det var for Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Ei Du saae de dybe Vunder.

Kjær Du var mig, meer end Livet.

Jeg mit Blod for Dig har givet!

Intet var for stort for Dig.

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Kunde jeg vel give mere?

Jeg mig hengav uden Dvælen,

Jeg for Dig udaanded’ Sjælen,

Al min Kjærlighed var Dig.

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Født og baaren af Maria,

Jeg din Broder blev i Kjødet;

Daglig end i Altar-Brødet

Brydes Legemet for Dig.

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Naar jeg, som Gjenløsnings-Summen,

Selv mig hengav her paa Jorden,

Hist jeg Livets Sum er vorden,

Hist jeg Lønnen er for Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Tænkte jeg i Døden paa Dig,

Skulde jeg da ville mindre

I min Himmel Dig erindre?

Verdens Hersker mindes Dig!

Vee!

Mon Du vel tænker paa mig!

Passions-Sang, som Pifferari i Rom synge den, under Fastetiden

Først kendte tryk i Dansk Almeenlæsning, nr. 14, 2. april 1836. BFN 290

504
Pifferarifløjtespillere, sækkepibeblæsere.
Fastetidenden tid, hvor man fastede; fra askeonsdag indtil påske.
bad paa Oliebjergetjf. Lukas 22,39.
Svøberpiske.
505
Vundersår.
Broder blev i Kjødetblev menneske, jf. Johannes 1,14.
Daglig end … for dighentydning til nadverritualet, jf. Matthæus 26,26, Markus 14,22, og Lukas 22,19, hvor brødet, der symboliserer Jesu legeme, brydes.
Gjenløsning(s-Summen)frelse, udfrielse fra synd.
vordenblevet.

Del

[Sassy_Social_Share]