H.C. Andersen
Fra Fædrelandet 1861

Protest til redaktør Ploug

Hr. Redacteur! »Fædrelandet«s Anmelder af Folkecomedien »Hr. Lauge med den tunge Haand«, tildeler ikke dette Arbeide den Erkjendelse, det fortjener. Lad os dog i vor, især paa originale dramatiske Arbeider, magre Tid, glæde os, hvor vi finde en Digtning, der indeholder saa meget Godt, Smukt og Opløftende, som dette seneste Arbeide af Hr. Carit Etlar. Her er Charaktertegning og dramatisk Virkning. Ingo og Povitz ere fortræffelig tænkte og tegnede. Hvo som med ungt Hjerte og Poesi i Sjælen seer denne Digtning, maa udtale sig langt mere rosende end dadlende, og det vil De, som selv er Digter; derfor see det eller læs det.

Dersom De ikke sætter Deres Referents Mening i Poesi over min, vil De i Deres ærede Blad optage denne min Udtalelse.

Kjøbenhavn den 30te Januar 1861.

S. T. H. C. Andersen.

Hr. Redacteur Ploug.

Protest til redaktør Ploug

Trykt første gang uden titel i Fædrelandet, nr. 25, 30. januar 1861, som kommentar til Clemens Petersens (1834-1918) anmeldelse af opførelsen af Carit Etlars folkekomedie Hr. Lauge med den Tunge Haand på Casino, 28. januar 1861, trykt i Fædrelandet, nr. 24, 29. januar 1861, under mærket »12«. BFN 816

511
redaktør PlougCarl Ploug (1813-1894), dansk forfatter, journalist og politiker.
Erkjendelseanerkendelse.
Carit Etlarpseudonym for Carl Brosbøll (1816-1900), dansk forfatter, der især vandt popularitet med romanen Gjøngehøvdingen. En Fortælling, 1853, og fortsættelsen Dronningens Vagtmester. En Fortælling, 1855.
Hvohvem.
S. T.salvo titulo, (latin) med udeladelse af titler.

Del

[Sassy_Social_Share]