H.C. Andersen

Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke, efter dens Istandsættelse den 20de Marts 1836

För Prædiken

Mel. Af Højheden oprunden er.

Ei Templer, reist’ af Støvets Haand,

Omfatte ham, Alverdens Aand,

Som skabte Himles Himle.

Gud Herren boer i Stormens Magt,

I Lilliens Duft, i Nattens Pragt,

Hvor Tanken selv maa svimle.

Templet er, hvor selv vi ville!

Helligt stille.

Hjertet leder,

Altardugen det udbreder.

Ham Mennesket har Templer sat;

Der tolkes Livets rige Skat,

Thi vandre vi til Kirke.

Oplyst, forbedret, saliggjort,

Vi gaae derfra, for godt og stort

Hver i sin Stand at virke.

Hvo i Aand og Sandhed dyrke,

Finder Styrke, Vinder Dage.

Gud er mægtig i de Svage!

Gud, lad os tidt med christent Sind

Gaae ydmygt i din Kirke ind,

Og høre Sandheds Lære.

Naar Graven gjemmer vore Been,

Staaer Kirken her med Steen paa Steen,

Dig nye Slægter ære;

Men hvad her vor Sjæl blev givet

Fødte Livet,

Det tilbeder

Dig igjennem Evigheder!

Efter Prædiken

Mel. Lover den Herre.

Skabningens Herre, Dig vil vi vor Lovsang frembære!

Mennesket selv er et Tempel, indviet din Ære!

Du hos os boer,

Herre, unævnelig stor!

Du var, Du er og vil være!

Jordlivets Lykke henvisner og bøies, som Sivet,

Du er vor Støtte, hos Dig findes Trøsten og Livet!

Saligheds Daab,

Livets Fortrøstning og Haab

Alle ved Sønnen er givet!

Salige Tanke, udtal Dig i aandelig Psalme.

Støvet henvisner! ja Sole og Stjerner maae falme!

Jeg skal ei døe!

Dybt i min Sjæl er et Frø,

Det vorder Evigheds Palme!

Psalmer ved første Gudstjeneste i Holmens Kirke, efter dens Istandsættelse den 20de Marts 1836

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 288-289

502
Af Højheden oprunden erP. Nicolais salme fra 1597 med melodi fra 1599; dansk tekst af N.F.S. Grundtvig, 1837.
Støvets Haandmenneskets hånd.
Thi (vandre)derfor.
Hvohvem.
503
Lover den Herreden tyske salmedigter J. Neanders salme »Lobet den Herren, den mächtigen König der Ehren«, 1679 (dansk 1740), med melodi fra Stralsund Salmebog, 1665.
Støvet henvisnermenneskets forgængelige krop forgår.
vorderbliver.
Evigheds Palmemåske hentydning til N.F.S. Grundtvig »Til Fædrenelandet« i Helligtrekongerlyset, 1814, hvori det hedder: »I Graven sig hviled en Herre saa bold, / Han døde paa Golgathas Hede, / Af Ham haver Døden annammet sin Told, / Han plantede Urten dernede, / Thi der Han opstod / Den under Hans Fod / Opsprang som den favreste Blomme. // Den dufter som Rose og Lilje sød, / Dens Blade de skinne og prange, / De lyse, og husvild den dagskye Død / Er vorden i Fædrenevange; / O løft den i Haand / Med troende Aand! / Da er den en Evigheds Palme.«
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

För Prædiken Efter Prædiken

Del

[Sassy_Social_Share]