H.C. Andersen

Riimbrev til den lille Thea

Min lille, velsignede Thea,

Jo, Du er rigtig min Ven!

Du skrev, og jeg skriver igjen.

Den duftende, søde Spirea,

Lavendler paa kryds og paa tvers

Usynligt ligge i Brevet,

Du seer, det er nydeligt skrevet,

Du seer, det er skrevet paa Vers.

Dit Brev var fra Hoved til Hale,

Som om jeg hørte Dig tale

Og Dig ind i Øinene saae,

Nu vilde jeg grueligt gjerne,

Mit Brev skulde staae som en Stjerne,

Men hvad skal jeg helst finde paa?

Historier kan jeg saa mange,

Men de ere grusomme lange,

Papiret vil ikke forslaae.

Hvad hører Du helst, lille Thea?

Et Eventyr om en Spirea,

Om Rachel eller om Lea,

Hvad heller Ristoris Medea,

Men den er lidt svær at forstaae.

Hvad ønsker Du helst, lille Thea,

Om Lea, Medea, og Gea?

Ja Rim kan jeg nok finde paa.

Ønsk ikke, at Brevet faaer Ende;

Thi saa maa jeg ærligt bekjende,

Jeg bliver i daarligt Humør.

Jeg lever herude paa Landet,

Paa Basnæs, der ligger ved Vandet

En tre Fjerdingvei fra Skjelskjør;

Men snart er jeg inde i Byen,

Med Dampen man flyver som Skyen,

Saa samles vi atter igjen.

Hils venlig din Fader og Moder,

Og derpaa din Søster og Broder,

Hver af dem, for jeg er din Ven.

D. 22. Dcbr. 1866.

Riimbrev til den lille Thea

Først kendte tryk i Børne-Tidende, nr. 1, 6. januar 1867. BFN 924

372
lille TheaDorothea og Moritz Melchiors yngste datter.
Du skrevaf dagbogen for torsdag 4. oktober 1866 fremgår det, at H.C. Andersen har modtaget »Brev fra Groserer Melchior, deri Brev fra hans lille Datter Thea, skrevet med Blyant«.
Spireaspiræa; staude eller prydbusk.
Rachel eller om Leajf. især 1. Mosebog 29-31.
Ristoris Medeaden berømte italienske skuespillerinde Adelaide Ristori vandt i 1856 europæisk berømmelse i sin rolle som Medea i Ernest Legouvés tragedie Médée, en forestilling, H.C. Andersen selv så i Bordeaux 23. april 1867. I græsk mytologi forelsker Medea fra Kolchis sig i Jason og hjælper ham med at få fat i det gyldne skind; hun flygter fra sin faders hævn og bliver Jasons hustru, men da han senere ægter Kreusa, hævner hun sig ved at dræbe både denne og de to sønner, hun selv havde med Jason.
GeaGaia, Gæa; i græsk mytologi den personificerede jord (som opstår af Chaos).
BasnæsH.C. Andersen opholdt sig i oktober 1866 hos familien Scavenius’ hovedgård og gods Basnæs sydøst for Skælskør, hvor specielt Henriette Scavenius var en nær veninde af digteren.
tre Fjerdingveitrekvart mil, dvs. godt 5,5 km.
373
Søster og BroderThea havde 2 ældre brødre og 4 ældre søstre.
22. Dcbr. 1866af dagbogen for torsdag 18. oktober 1866 fremgår det, at H.C. Andersen har skrevet »Riimbrev til den lille Thea Melchior«.

Del

[Sassy_Social_Share]