H.C. Andersen

Rosen

See Sørgetoget gjennem Gyden gaaer,

det er et deiligt Solskin, Lærken slaaer,

paa Kistelaaget er en Rose lagt,

den unge Brud til Graven bliver bragt.

I Gyden her, som Barn hun leged glad,

ved Hyldetræet hist som Brud hun sad,

ved Stenten der de skildtes, da han gik,

ved Stenten der om ham hun Dødsbud fik.

Hvad drømte Rosen vel i Knoppen nys,

hvad drømte den ved Solens første Kys,

og ved det sidste glødende Farvel?

hvad drømmer den paa Kistens sorte Fjel?

[uden fælles titel]

Først kendte tryk som nr. tre og fire i Fire Sange for Een Syngestemme med Accompagnement af Pianoforte componerede og Hans Kongelige Höihed Prinds Gustaf til Sverrig og Norge, Hertug af Apland underdanigst tilegnede af H.S.

Lövenskjold. BFN 556-557

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

141,5friskt sødt, < friskt sødt
141,10seer den, < seer den
141
Slaaentjörnenslåenbusken.
Junkerung adelsmand, herremandssøn.
Stentenovergangen over et gærde.
Fjelfjæl; bræt.

Matrosen

Først kendte tryk i Fædrelandske Vers og Sange, 1851. BFN 583

Paa Ungdommens friske Rosenblad

Først kendte tryk: indledning til Robert Watts Igjennem Europa. Reisenotitser, 1865 med årstallet 1866 på titelbladet. BFN 898

362
Yduns Æbleti nordisk mytologi sikrer gudinden Yduns æbler evig ungdom.

Del

[Sassy_Social_Share]