H.C. Andersen

Sang for de Danske i Paris, paa Kongens Födselsdag 28de Januar 1832

Mel.: Dannevang ved grönne Bred.

I de Franskes Hovedstad

Lyder Danskens Stemme,

Barmen svulmer ungdomsglad,

Hjertet troer sig hjemme.

Dansk er her vort Broderlag,

Dansk er Ord og Tanke,

Det er Kongens Födselsdag,

Dansk maa Hjertet banke.

Fælleds Sprog og fælleds Hjem

Her os sammenbinder,

Medens Tanken tryller frem,

Alle Hjemmets Minder,

Slægt og Venner, Hjertenskjær,

Glædens Fest der hjemme,

Ja, med Hjertet er vi der,

Hvem kan Danmark glemme!

Ude her, er Bjerg og Dal,

Hjemmet dog vi love!

Danmark har sin Bögesal,

Og den blanke Vove,

Freden bygger trygt og godt

Paa den grönne Slette;

:|: Hil dig Danmark! hil vor Drot,

Frederik den Sjette! :|:

Sang for de Danske i Paris, paa Kongens Födselsdag 28de Januar 1832

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved en fest hos den daværende gesandt i Paris, K.F. Juel, i anledning af Frederik 6.s 64-års fødselsdag. BFN 177

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

344,20Bjerg og Dal, < Bjerg og Dal
344
Dannevang ved grönne BredB.S. Ingemanns fædrelandssang, »Dannevang med grønne Bred«, 1816, med melodi af C.E.F. Weyse.
love(lov)priser, roser.
Vovebølge; her hav, sø e.l.
Drotkonge, hersker.

Del

[Sassy_Social_Share]