H.C. Andersen

Sang for de Danske i Paris1

Mel. Af Kjøge Huuskors: »Jeg ønsker mig en deilig Viv.«

Da Danmarks Bøgeskov sprang ud,

Saa sprang vi med, men over Søen,

Og hvor vi kom, stod Vaaren Brud

Saa skjøn som i vort Hjem paa Øen;

Og Skoven dufted’, Fuglen sang,

Og det var ret den danske Stemme;

Nu i Paris – den Vei var lang –

Nu er’ vi ganske hjemme!

Det er ei Skov, det er ei Strand,

Hvortil sig Hjertet mægtigt binder;

De findes og i fremmed Land,

Men ikke Ungdoms kjære Minder;

Ved dem faae Blomster, Søe og Træer

Den dybe, underfulde Stemme; –

O, havde vi dog Alle her,

Hvem vi har kjær derhjemme!

Men ingen Veemod paa vor Flugt

Kom lad os Alle Glasset fylde!

I Verden er saa meget Smukt,

Og alt det Smukke vil vi hylde!

Den første Skaal bør Danmark faae:

Der fik vi Liv, der fik vi Hjerte,

Og Danmark tænker Hjertet paa,

I Glæde som i Smerte!

Til allersidst, hvad synes De?

Vor egen Skaal vi kunne drikke!

Hvo veed naar vi hinanden see, –

Jeg idetmindste veed det ikke!

Skaal for de Store, for de Smaae,

Skaal for de Tykke, for de Tynde!

Vil Viin og Vise ei forslaae,

Vi forfra kan begynde!

*  Ved et Middagsgilde i Hôtel Vivienne, i Mai 1833.

1

*  Ved et Middagsgilde i Hôtel Vivienne, i Mai 1833.

Sang for de Danske i Paris

Først kendte tryk i Kjøbenhavnsposten, nr. 171, 31. august 1833. BFN 247

474
Hôtel Viviennei Paris, hvor H.C. Andersen opholdt sig fra 10. maj til 15. august 1833.
Jeg ønsker mig en deilig Viv»Jeg ønsker mig en yndig Viv«, førstelinje i J.L. Heibergs sang fra 23. scene i vaudevillen Kjöge-Huuskors, 1831, med musik af L. Zinck.
og (i fremmed)også.
Flugt(kort) rejse, udflugt.
Hvo veed naarhvem ved hvornår.

Del

[Sassy_Social_Share]