H.C. Andersen

Sang, i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830.

(Afsjungen i Selskabet: Ressourcen)

Mel. Kong Christian stod ved høien Mast, etc.

Dig synger Bølgen høit paa Strand,

Vort Fædreland!

Dig synger Skoven, Himlens Blaae,

Det gyldne Korn, de Blomster smaae,

Hver Høi, hvor Bautastene staae,

O Fædreland!

»Hvor findes der et Hjem saa smukt?«

Det toner høit fra Land og Bugt.

Du hæver Tankens stolte Flugt

Hos Viv og Mand.

Syng selv din Roes, fra Strand til Strand,

O Fædreland!

Dog, høiere end Himlens Blaae,

Din grønne Skov, de Blomster smaae,

For Kongen vore Hjerter slaae,

O Fædreland!

Med os han deler hver en Sorg,

Men Glæden i hans Kongeborg

Den deelte vi saa mangen Gang

Med Jubelsang!

Maria! Danmarks bedste Lyst,

Vor Konges Fryd!

Du deler Tanken i hans Bryst,

For Dig er Fryd paa Danmarks Kyst,

Du hæver Glæden i vort Bryst

Til Jubellyd.

To elskte Døttre staae Dig nær;

De er, som Du, hans Hjerte kjær;

For Eder Danmarks Hjerte slaaer

I evig Vaar.

Nær havde Dødens Engel nys,

Med Flamme-Kys,

Knuust dit og Danmarks første Haab,

Men Himlen hørte Hjertets Raab,

Og der blev Fryd i hvert et Bryst

Paa Danmarks Kyst. –

Mens Oprør hærger fremmed Vang,

Fra Danmark toner Fredens Sang,

Den svulmer høit i festlig Klang

Fra hvert et Bryst.

Sang, i Anledning af Festdagen den 28. Octbr. 1830

Først kendte tryk i Nyt Repertorium for Moerskabslæsning, bind 3, nr. 6, 10. november 1830. BFN 103

184
28. Octbr. 1830dronning Marie Sophie Frederikke og hendes datter arveprinsesse Carolines fødselsdag; blev henholdsvis 63 og 37 år.
Selskabet: Ressourcenhar ikke kunnet identificeres.
Kong Christian … Mast, etc.romancen »Kong Christjan stoed ved høien Mast« fra J. Ewalds syngespil Fiskerne, 1779, med musik af J.E. Hartmann.
Bautasten(e)aflang sten, der, stillet på højkant og delvis nedgravet, står som grav- el. mindesten.
KongenFrederik 6.
MariaMarie Sophie Frederikke, Frederik 6.s dronning.
To elskte DøttreMarie Sophie Frederikke fødte otte børn, kun to overlevede: arveprinsesse Caroline og prinsesse Vilhelmine Marie; herudover fik Frederik 6. fire børn med sin officielle maitresse (elskerinde) gennem 30 år, Frederikke Dannemand.
185
Oprør hærger fremmed Vanghentydning til julirevolutionen 1830 i Frankrig.

Del

[Sassy_Social_Share]