H.C. Andersen

Sang i Kirken ved Hr. August Windings og Frøken Clara Hartmanns Bryllup den 10. Mai 1864

I Prøvens Tid, paa Alvors Dag,

Slaaer Hjertet just med stærke Slag,

Og Kjærlighedens Rose groer,

Udfolder sig saa kraftig stor;

Hvad siger det om Verden brast,

Naar Hjerterne kun holde fast.

Med Barne-Sind i Barne-Aar

I mødtes i den unge Vaar,

I Solskin, Blomstren, Glædes Sang,

I Danmark var der Fred den Gang,

Nu sænker her sig Sørgeflor,

Men Kjærlighedens Rose groer.

Velsignelse har hvert dens Blad,

Den løfter, styrker og gjør glad;

I Alvors Dage Held og Magt

Ved Sammenholdet bliver lagt,

Det føle og forstaae I To,

I Kjærlighed, i Haab og Tro.

I gav hinanden Haand og Ja,

For her og hist. Halleluja!

Hvad Gud tilsammenføier, groer

Fra Jorden op i Engle-Chor,

I Fryd og Lovsang knæler ned,

Alt Liv er født i Kjærlighed!

Sang i Kirken ved Hr. August Windings og Frøken Clara Hartmanns Bryllup den 10. Mai 1864

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 880

352
Prøvens Tidde danske tropper havde 18. april 1864 tabt slaget ved Dybbøl, og en våbenhvile var forestående (12. maj).
(Hvad) siger detbetyder det.
Sørgefloregentlig sort slør el. stof, der bæres el. hænges op som tegn på sorg.

Del

[Sassy_Social_Share]