H.C. Andersen

Sang i Skoven ved Studenter-Sangforeningens Skovtour, d. 24. August 1845

Mel. Hvor Bølgen larmer etc.

Her under Skovens grönne Tag

Vi samles ungdomsglade,

Vi plukke vil en Sommerdag

For Hjertets Mindeblade.

Vi Solskin har i vort Humeur,

Og Lystigheden aldrig döer,

Der hvor Studenten kommer!

Vi synge fra det grönne Blad

I en harmonisk Klynge;

Om Aar saa er’ vi skilte ad,

Men nye Slægter synge.

Vi er’, som Skov og Melodi,

Et Löv, der er Afvexling i,

Men Stammen staaer og bliver.

Een vorder Bibelsprogets Tolk

Der ovre midt i Lyngen,

En anden sprætter döde Folk,

Og der forgaaer al Syngen;

Een bliver Byens Politi; –

Dog gamle Sanges Melodi

Vil tidt for Öret klinge!

Vi huske vi paa Snekken foer,

Os bar de blanke Vover,

Forneden de, men Sangens Chor

Og Himlen ovenover;

Vi huske Videts Bölgeslag,

Vi huske denne Skovtours Dag,

Vor Sang, vort Venskab. Hurra!

Sang i Skoven ved Studenter-Sangforeningens Skovtour, d. 24. August 1845

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 480

97
Studenter-Sangforeningen(s)stiftet i 1839 i København.
Hvor Bølgen larmer etc.»Hvor Bølgen larmer høit fra Søe«, førstelinje af C. Wilster Sang for danske, 1819, med melodi af C.E.F Weyse.
vorderbliver.
Snekke(n)mindre sejlskib.
Voverbølger.

Del

[Sassy_Social_Share]