H.C. Andersen

Sang til de Nygifte

October 1853

Mel. »At kjöre Vand og at kjöre Veed.«

Fornylig var der en Spörgen om,

»Men Gud, hvor er dog Bruden blevet?«

Men intet Brev, ingen Brud der kom,

Og saa blev ingen Vise skrevet;

Og Skyld var Dampen og de jydske Folk,

Hun kom – og Amor er den bedste Tolk,

Strax sprang frem en Sang,

Nu da förste Gang

Vi hilse her paa de Nygifte.

Paa Spindesiden hun til Danmark naaer,

Og her hun Lykketraaden spinde,

Med hende Manden en Guldteen faaer,

Spind Guld for ham du norske Qvinde.

Her Fröken-Navn i Fruen ikke döer,

Hun hedder Jette Boye nu som för.

Det er udtænkt vel,

Clara Raphael

Ei kunde gjöre det med Navnet.

Det Sted i Danmark, hvor Alle veed,

At Holberg, norsk og dansk i Grunden,

Var hjemme, gav Du din Kjærlighed,

Der flöi dit Hjertes Ja fra Munden.

Det Hjem hvor Ludvig Holberg elsket stod,

Ja voxet fast, der styred’ Du din Fod.

Og dit Hjem der staaer.

Ned fra Himlen naaer

Velsignende en Faders Tanke.

En Krands er Danmark ved aaben Strand,

Her har Du Slægt, her har Du Venner,

Men fra Forældre og Fædreland,

Du skiltes, denne Sorg Du kjender.

Dog ham, Du gav Dig til fortröstningsfuld,

Vil Dig det veie op med Hjerte-Guld.

I vor Sang i Dag,

Hör vort Hjerteslag.

Og nu en Skaal for de Nygifte!

Sang til de Nygifte. October 1853

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved middagsselskabet hos Collin 20. oktober 1853. BFN 632

214
de NygifteHenriette Louise og Peter Henrik Boye, der blev gift 8. oktober 1853.
At kjöre Vand og at kjöre Veed»Å kjøre vatten å kjøre ve’«, norsk folkemelodi.
Fornylig … ingen Brud der komHenriette, der rejste fra Norge over Frederikshavn for at nå til København, hvor brylluppet skulle stå, måtte opholde sig otte dage i Frederikshavn, da dampskibet »Valdemar« ikke sejlede reglementeret; brylluppet var således allerede aflyst, da hun ankom i sidste øjeblik.
Amorden romerske kærlighedsgud, ofte fremstillet som et drengebarn med bue og pil.
Spindesidenden kvindelige side af en slægt; Henriette blev født i Norge, men hendes mor, Johanne Boye, var dansk, datter af Henriette Christine Collin (fra hendes første ægteskab med M.G. Birckner) og således Jonas Collins stedbarn.
Fröken-Navn i Fruen ikke döeri kraft af at være i familie med P.H. Boye kunne Henriette beholde sit pigenavn; de havde fælles oldeforældre på fædrene side.
JetteHenriette.
Clara Raphaelhentydning til titelpersonen i Clara Raphael. 12 Breve, som Mathilde Fibiger udgav i december 1850; bogen vakte sensation og gav anledning til den næsten ét år lange Clara Raphael-fejde om kvinders vilkår og frigørelse.
Det Hjem … Holbergsom Henriette var også Holberg født i Norge, og bosatte sig ligeledes i Danmark.

Del

[Sassy_Social_Share]