H.C. Andersen

Sang til Deres Majestæt Enkedronning Caroline Amalie

Melodi af Rung.

Ved Lyngby, nær ved Sø og sivgroet Mose,

Hvor Skoven over smukke Høider groer,

Og Kornet trives og den vilde Rose,

Staaer Slottet, hvor en ædel Dronning boer.

Hun Hjertet er deri,

Hun ogsaa Sorg har prøvet,

Og Godt og Mildt og Christeligt udøvet!

Hun hilses her i Hjemmet Sorgenfri!

Ja, Dronning, dette Sted, det slutter inde

Erindringer fra kjære, svundne Aar;

Hvert Træ, hver Sti her, er for Dig et Minde,

Det har en Melodi, som Hjertet naaer.

Et eget Trylleri, –

Som Tiden ei kan tage,

Men give Styrke gjennem Aar og Dage, –

Er i vort Hjem! – Dit Hjem er Sorgenfri!

O Du, som gjerne Andre unde Glæde,

Du, som er Armod god, og Barnets Ven,

En christen Qvinde hvor Forladte græde,

Hvorledes kan vi glæde Dig igjen!

En Sang, en Melodi,

En Sum af Hjertets Stemmer,

En trofast Hilsen er det Du fornemmer,

Velkommen vær til Hjemmet Sorgenfri!

Sang til Deres Majestæt Enkedronning Caroline Amalie

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget af Lyngby Sangforening ved Caroline Amalies ankomst til Sorgenfri Slot 18. maj 1853. BFN 628

207
Melodi af Runguvist hvilken.
SlottetSorgenfri Slot i Lyngby, opført som adeligt landsted 1705-1706 og blev i 1730 overtaget af kongehuset; Christian 8. og Caroline Amalies sommerresidens.

Del

[Sassy_Social_Share]