H.C. Andersen

Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843

MEL. Der er et Land, dets Sted er höit mod Norden o. s. v.

En Sang er kun en lille fattig Gave,

Men födt af Hjertet gjör den Hjertet godt:

Den er en Natviol i Pragtens Have,

En Fest-Bouquet i Hytte og i Slot,

Den er det milde Udtryk i et Öie,

Der samler Ord og Villie til eet Heelt.

Duft frisk vor Sang! dit Blomsterflor sig böie

Til Krandse mellem Kongeparret deelt!

I Hjertets Bog er mange tusind Blade,

Gjem mellem disse af vor Blomst et Blad,

Det vil erindre om en Skare Glade,

Der under Sangen stille, trofast bad:

»Gud styrk den Arm, som skjermer Danmarks Rige,

Velsign det Hjerte, som for Danmark slaaer.

Ledsag dem Sundhed, underfulde Pige,

Guds Sol jo skinner, hvor din Vinge naaer!«

Nu reiser Kongeparret gjennem Landet,

Thi sving dig, Sangfugl, i den milde Luft!

Glasklare Bölge, dands hen over Sandet!

Spred, vilde Rosentræ, din Æble-Duft!

O Danmark, du er Mildheds sande Billed,

Dog i een Sum dit hele Præg man har,

Det staaer i danske Hjerter klart opstillet:

I danske Hjerter staaer et Kongepar!

Sang til det danske Kongepar den 16de Juli 1843

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 426

61
det danske Kongeparkong Christian 8. og Caroline Amalie.
16de Juli 1843fra 10. til 31. juli 1843 opholdt H.C. Andersen sig på familien Moltkes herregård Glorup, syd for Nyborg.
Der er et Land … Norden o.s.v.førstelinjen af C.J. Boye »Sang for danske« fra sørgespillet Svend Grathe, 1825, med musik af C.E.F. Weyse, 1826.
Thi (sving)derfor.
i een Sumsammenfattet, summarisk.

Del

[Sassy_Social_Share]