H.C. Andersen

Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851

Mel. »Dengang jeg drog afsted.«

Dengang Du drog afsted,

Dengang Du drog afsted,

Vor Herre han var med,

Ja vor Herre han var med;

Du gik til ærligt Slag

For Danmarks gode Sag,

Og alle danske Hjerter bleve eet paa Kampens Dag.

Igjennem Hegn og Moser, hvor Kugleregnen faldt,

Gik freidig Landsoldaten, det kunde ei gaae galt,

Og derfor er vi stolt af Dig, vor Landsoldat!

Hurra, Hurra, Hurra!

Den danske Pige brav,

Den danske Pige brav,

Sin blanke Guldring gav,

Ja sin blanke Guldring gav;

Af Hjertet gav hun den,

Ja meer, sin bedste Ven,

Som rigest’ Frøken gav hun der sit Allerbedste hen;

Og Helte gik til Himlen, for Dannebrog de bad,

Vort Seiers-Blus af Fjenden blev tændt i Frederiksstad;

Der Holger Danske stod, den tappre Landsoldat!

Hurra, Hurra, Hurra!

Da Du drog hjem, den Dag,

Den glade Hjemkomst-Dag,

Da vaied Krands og Flag,

Ja, da vaied Krands og Flag,

Til Møde drog vi ud,

Med Sang og Glædes-Skud,

Og der blev grædt af Glæde, og for Seiren takket Gud.

Din gamle Fa’er og Mo’er og din Pige med hun kom,

Det næsten fik ei Ende med Kys og med Svingom!

Du flinke, brave Søn! Du tappre Landsoldat! Hurra, Hurra, Hurra!

Paany med Sang og Flag,

Paany med Sang og Flag

Staaer Festens Dag i Dag,

Ja staaer Festens Dag i Dag.

Fra Skoven i sin Pragt

Er grønne Grene bragt,

Og Dandsesalen stadset ud og Roserne indlagt,

Og alle Øine lyse, de har nu Hjerte-Sprog:

»See, her er vore Karle, som Seiren til os tog!«

Al Danmark takker Dig, Du tappre Landsoldat!

Hurra, Hurra, Hurra!

Sang til Landsoldaten ved Festen paa Glorup den 7de Juli 1851

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 592

180
Festen paa Glorup den 7de Juli 1851i anledning af Treårskrigens afslutning.
Dengang jeg drog afstedførstelinjen i den danske digter Peter Fabers »Den tappre Landsoldat«, april 1848, med melodi af C.F.E. Horneman.
Vort Seiers-Blus … Frederiksstadhentydning til tilbagevisningen af de slesvig-holstenske troppers angreb på befæstningen ved Frederiksstad 4. og 5. oktober 1850.
Holger Danskesagnhelt, som oprindeligt optræder i den middelalderlige sagnkreds omkring Karl den Store og hans helte under navnet Ogier le Danois. Han indføres i dansk litteratur med den danske bearbejdelse af den norske Karlamagnús saga (1250) fra 1480 og Christiern Pedersens oversættelser af Karl Magnus-krønike og Kong Olger Danskes Krønike, begge 1534. I 1800-tallet bliver han symbol på den nationale kampånd, der vækkes af sin dvale i farens stund.

Del

[Sassy_Social_Share]