H.C. Andersen

Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt, den 3die Octbr. 1840

Mel. Danmark deilig Vang og Vænge.

Dybt fra Hjertets Grund fremspringer

Sangen, som en Blomst;

Konge, Dig vi Sangen bringer,

Ved din Atterkomst!

Hurtigt visner Sangens Lillie,

Men vort Hjertes rene Villie

Rigt et Blomster-Flor dig sender,

Det ei Løvfald kjender.

Dronning, Borgens lave Stuer

Hjemmet her Du veed,

Uforandret Alt Du skuer,

Selv vor Kjærlighed!

Meer end før den ei kan flamme,

Som Naturen er den samme,

Maatte det herinde blive,

Meer vi ei kan give!

Konge, som Du trygt kan blunde

Her hvor Du kom hen,

I hver Hytte Du det kunde,

Tryg, som Hyttens Ven!

Gid i Drømme kun Du skue

Sorger Dig og Danmark true,

Men at vaagen Lykken trives,

Som dit Danmark gives!

Hvad en lille Kreds her beder,

Beder Folket med:

Konge-Par! Gud følge Eder!

Gud, hver Tid, hvert Sted!

Hver Gang Skoven her er grønnest,

Denne Dag blandt alle skjønnest

Blev os, da vi her vor Dronning

Saae med Danmarks Konning!

Sang ved Deres Majestæters Kongens og Dronningens Besøg paa Gisselfeldt, den 3die Octbr. 1840

Først kendte tryk i Portefeuillen for 1840, bind 4, 41. hæfte, 11. oktober 1840. BFN 387

31
Kongen(s) og Dronningen(s)kong Christian 8. og dronning Caroline Amalie.
GisselfeldtGisselfeld; herregård ved Haslev på Sjælland.
Danmark, deilig Vang og Vængeførstelinje af L.O. Koks vise »Om Tyre Danebod«, udgivet af Peder Syv i 1695, melodi af P.E. Rasmussen fra 1811.
Vangmark.
Vængeindhegnet mark.
Konningkonge.

Del

[Sassy_Social_Share]