H.C. Andersen

Sang ved Hs. Majestæt Kongens allerhøieste Ankomst i Det Kongelige Theater Onsdagen den 19de October 1859

Mel. Menuetten af »Elverhøi«.

Det danske Land er Guldets Land,

Et Guld nok værd at prise,

Guld arves her fra Mand til Mand

I Sagn og Folkevise;

I Fortids Minderne det boer,

I Nutids Aand og Snille,

I Kornet det paa Marken groer,

I Qvinden bly og stille!

See hvor velsignet, ægte godt,

Et Guld saa puurt i Flammen,

I Vel og Vee her Folk og Drot

Med Troskab holde sammen;

Det Kjærlighedens Sammenhold,

Ja, det tør Hjertet sige,

Det er vor Styrke og vort Skjold,

Det Guld har Danmarks Rige!

Derfor, o Konge, hver engang

Vi sees, er Stunden herlig,

Da bliver Hjerteslaget Sang,

En Hilsen trofast, kjærlig!

Dit danske Sind paa Prøvens Dag

Gav Glands til Kongekronen,

Dit ægte danske Hjertelag,

Gud, skjærm det Guld paa Thronen!

Sang ved Hs. Majestæt Kongens allerhøieste Ankomst i Det Kongelige Theater. Onsdagen den 19de October 1859

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 791

316
Kongen(s)kong Frederik 7.
Menuetten af »Elverhøi«fra J.L. Heibergs romantiske skuespil Elverhøi, V,1, 1828, med musik af Fr. Kuhlau.
Veesmerte; ulykke, nød.
Drotkonge, hersker.
Prøvens Dagmåske hentydning til Treårskrigen, 1848-1850.

Del

[Sassy_Social_Share]