H.C. Andersen

Sang ved Optoget

Mel. »Der vanker en Ridder.«

Med vaiende Faner, med Sang og med Spil,

Med Roser og yndelige Blommer,

Til Kongeborgen nu drage vi vil

Og feire vor Fest i Skjærsommer.

I Søen staaer Slottet med Taarne og Pragt,

Skudt op mellem Roser og Blommer,

En Tryllebygning paa Vandfladen lagt,

Det deiligste Syn i Skjærsommer.

Med Kobbertag, funklende Vinduer og Spiir,

Tapeter med Roser og Blommer,

Sig Slottet nu løfter al Egnen til Ziir,

Den fagreste Væxt i Skjærsommer.

I fliselagt Gaard, til stolt Caroussel,

For Roser og yndelige Blommer,

Vi dandse ville til sildige Qvel,

Til Morgenstund i Skjærsommer.

Kong Christian den Fjerde bød Slottet staae frem;

Rundtom stande Roser og Blommer.

Velsignelse over det rige Hjem,

Derinde bliv varig Skjærsommer!

Sang ved Optoget

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved kunstnerkarnevalet i Casino 20. marts 1860. BFN 806

322
Der vanker en Riddersang fra J.L. Heibergs romantiske skuespil Elverhøi, II,7, 1828, med musik af Fr. Kuhlau; opført første gang på Det Kgl. Teater 1828.
vankervandrer.
Roser … Blommeranden verslinje i første strofe af »Der vanker en Ridder«, jf. ovenfor.
Blommerblomster.
KongeborgenFrederiksborg Slot i Nordsjælland, påbegyndt under Frederik 2. i 1560, men størstedelen af slottet blev opført under Christian 4. fra starten af 1600-tallet, på samme sted i slotssøen, hvor den middelalderlige herregård Hillerødsholm tidligere havde ligget.
Ziirsir; prydelse, pynt.
Carousselkarrusel; festlighed, tidligere forskellige former for ridderspil.

Del

[Sassy_Social_Share]