H.C. Andersen

Sang ved Romergildet den 8de Marts 1836

Mel. Komm, lieber Mai und mache.

Det Land, hvor Kunsten bygger,

Hvor Skjønheds Døttre boe,

Hvor Olietræet skygger,

Og tunge Druer groe,

Hvor milde Vinde lufte,

Hvor Bjergene er’ blaae,

Orangehaver dufte,

Det Land vi Alle saae.

Vi hørte Melodier,

Vi saae Sanct Peters Dom,

Coreggios Malerier –

Alt – thi vi saae jo Rom.

Og nu, Madonna mia!

Vi er’ jo atter der.

Det bedste Osteria

Har vi os udsøgt her.

See! fyldte Foglietter

Ved Messinglampen staae;

Presciutto frem man sætter,

Vi Ponte molle faae.

»Wo ist der kleine Bravo

I »Schnitzelbank« han staaer.

Man ham og Monte cavo

Nok ud paa Aft’nen faaer.

Hvad Nyt? Skal Sligt man ændse,

Thi det har neppe Hold!

Da Venus i Firenze

Og Vaticans Apol

Skal giftes, som man siger,

De smukke Børn vil faae,

Der strax til andre Riger

Fra Pavestaten gaae!

Hvad Gammelt da? jeg spørger

Her Himlen er saa blaa;

Cypressen evig sørger,

Hvor Oldtids Rester staae.

Som Ild er Qvindens Øie,

Og Sjel i Sangen boer.

Her kneise Romas Høie,

Her Pinietræet groer.

Her Thorvaldsen har hjemme,

Han rækker Dig sin Haand.

Dansk Hjerte, dansk hans Stemme,

Og Hellas Kunstneraand.

Vort Held vi vil udtrykke –

Vi kom til Roma hen.

Dog, den har større Lykke,

Som kommer der igjen!

Sang ved Romergildet den 8de Marts 1836

Først kendte tryk: lejlighedstryk. BFN 286

500
8de Marts 1836billedhuggeren Thorvaldsen blev født 19. november 1770, men fejrede sin fødselsdag 8. marts, datoen for hans ankomst til Rom i 1797.
Komm, lieber Mai und macheC.A. Overbecks vise »Komm, lieber Mai, und mache« fra 1775 (dansk »Kom maj, du søde, milde«) med melodi af Mozart fra 1791.
Olietræetoliventræet.
Orangehaverhave med citrustræer.
Sanct Peters DomPeterskirken i Rom.
Coreggio(s)Correggio.
Madonna mia(italiensk) egentlig min frue; her: (katolsk) anråbelse af Jomfru Maria.
Osteria(italiensk) gæstgiveri, værtshus.
Fogliettervinflasker el. -karafler.
Presciutto(italiensk) tørret skinke.
Ponte molleegentlig bro over Tiberen uden for Rom, Den Milviske Bro; her udtryk for, at man får betalt sin vin: »Før brugte Kunstnerne, naar en bekjendt Landsmand kom, at kjøre ham imøde ved Pontemolle, og i Vertshuset der drikke Velkomst; nu skeer det herinde i Rom, i selve Osteriet, hvor de hver Aften samles. Enhver Kunstner, stor eller lille, er Broder af Ordenen, naar han kun giver Pontemolle, det vil sige, betaler al den Viin, Enhver denne Aften behager at drikke der i Selskabet« (Kun en Spillemand; se nærværende udgave bind 5, side 252).
Wo ist der kleine Bravo?(tysk) hvor er den lille Bravo; hentydning til den danske maler og senere konsul i Rom, J. Bravo.
Schnitzelbank(tysk) egentlig høvlebænk; her serie af karikaturbilleder ledsaget af smæde- og spottevers.
Monte cavoegentlig det højeste bjerg i Albanerbjergene; her nok vin fra dette område.
Venus i Firenzehentydning til den italienske maler Tizians malerier Venus af Urbino, 1538, og Venus med Cupido og Agerhøne, ca. 1550, begge i Uffizierne, Firenze.
Vaticans ApolApollo del Belvedere på Vatikanmuseet, romersk afstøbning af græsk statue fra omkring 320 f.Kr.
501
Romas HøieRom er bygget på syv høje.
Thorvaldsenbilledhuggeren Thorvaldsen boede i Rom fra 1797 til 1838.
Hellasgrækernes (og nordmændenes) navn for Grækenland.

Del

[Sassy_Social_Share]