H.C. Andersen

Slutnings-Sang den 16. Februar 1865

Mel.: Vift stolt paa Codans Bølge.

»Farvel« i Billedrække

Sig gjennem Stuen svang;

Nu vil vort Hjerte lægge

Det samme Ord i Sang,

Og har Du ret i samme

Hvert Vennehjerte hørt,

Da skal Du Dig ei skamme

Ifald Du bliver rørt.

Hvor Dygtighed blev givet,

Og Hjerte og Humeur,

Der straaler Ungdomslivet

I dejligste Couleur.

Bevar det alle Dage,

Det er en Rigdom stor!

Reis glad, kom glad tilbage,

I Hjemmet bedst man groer!

Slutnings-Sang den 16. Februar 1865

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved Dorothea Melchiors 42-års fødselsdag. BFN 887

360
Vift stolt paa Codans Bølgeførstelinje af B.S. Ingemanns digt »Til Dannebroge« fra Julegave. En Samling af Digte, 1816; melodi af D.V.R. Bay, 1817.
»Farvel«titlen på det tableau, som blev opført ved fødselsdagen; i dagbogen for 16. februar 1865 skriver H.C. Andersen: »Fru Melchiors Fødselsdag, om Aftenen var denne Fest benyttet til Afskeds Stads for en ung Hr [Sally] Meyer der skal til London og paa Contoir hos sin Broder. De gave i Tableaus Ordet »Farvel«, jeg havde skrevet en Slags Prolog som Fortuna sagde, A var Amor og Psycke, R var Romere, V var Voxkabinet i det var Redacteur Bille Paven. E, fyldte jeg ved at læse et Eventyr, »Hvad Fatter gjør er altid det Rigtige«. L blev givet i Vaudeville Monologen Klokker Link. Jeg gik strax efter disse Billeder som endte med en Sang af mig«.

Del

[Sassy_Social_Share]