H.C. Andersen

Smaavers

1.

(Til en ung Ægtemand fra hans Kone med hans Moders Portrait)

Du elsked’ Een før mig, jeg det nok veed –

Jeg skjænker Dig Din første Kjærlighed.

2.

(Til en ung Dame med et Exemplar af Billedbog uden Billeder)

Sad her et lille Speil i Krogen,

Og De, min Frøken, saae deri,

Det bedste Billede i Bogen,

Det stod da her – her forrest i!

3.

(Til en ung Dame, som ypperligt spillede Holbergs Pernille)

Et lille Vers jeg gjerne sige vilde,

Men De maa love mig: bliv ikke rød!

Hvis Holberg havde seet Dem som Pernille,

Han var bestemt som Pebersvend ei død.

Smaavers

Først kendte tryk i Portefeuillen for 1840, bind 2, 18. hæfte, 3. maj 1840.

BFN 377-379

Tekstrettelser i forhold til trykforlægget

24,6første Kjærlighed. < første Kjærlighed;
24
Billedbog uden Billedersamling af fortællinger af H.C. Andersen, der udkom 20. december 1839 (BFN 360).
ung Dame … PernilleLouise Petersen, der spillede rollen som Pernille i Holbergs Henrik og Pernille fra 3. marts 1837.
Download som e-bog E-bog Download som pdf PDF
Del/henvis til værket

Indhold

(Til en ung Ægtemand fra hans Kone med hans Moders Portrait) (Til en ung Dame med et Exemplar af Billedbog uden Billeder) (Til en ung Dame, som ypperligt spillede Holbergs Pernille)

Del

[Sassy_Social_Share]