H.C. Andersen

Sophie Gade født Hartmann

En Moder rives bort fra sine Smaa,

Saa ung og livsglad, hun den hjerte-rene!

Hun døer! – det kan Forstanden ei forstaae,

Vi maae os give hen i Gud alene,

Kun der vi Klarhed og Fortrøstning see;

Det er det Bedste, det, Gud lader skee!

I Smaa, for hvem sit unge Liv hun gav,

Fra os kun skal I Eders Moder kjende!

Hver Rose frisk og fin paa hendes Grav

Vil Eder vise Billedet af hende!

Men ei gjensee I her det Moder-Blik,

Som I fra hendes klare Øine fik!

I Afskedstimen var de sidste Ord:

»Er det nu Rosentid? – Er det nu Sommer?

O Gud, jeg er saa glad!« – og fra vor Jord

Hun steg til, hvor den Gode sikkert kommer,

Guds Rige! – Husk, dets Grændser til os naae!

En Moder slipper ikke sine Smaa!

† Sophie Gade født Hartmann

Først kendte tryk i Fædrelandet, nr. 141, 21. juni 1855. BFN 744

289
Sophie … HartmannSophie Gade, gift med Niels W. Gade og datter af J.P.E. Hartmann, døde 15. juni 1855 af komplikationer efter fødslen af tvillingerne Emma og Felix 20. maj; H.C. Andersen deltog i hendes begravelse 21. juni.

Til Sophie Gade, født Hartmann, at synge for sine Smaa

Først kendte tryk i Samlede Skrifter. Tre og Tredivte Bind. BFN 1091

473
Sophie Gade, født HartmannNiels W. Gades første kone, Emma Sophie Christiane, var J.P.E. Hartmanns datter.
sine Smaatvillingerne Emma og Felix, født 20. maj 1855, godt en måned før Sophie Gade døde af komplikationer efter fødslen.

Del

[Sassy_Social_Share]