H.C. Andersen

Studenter-Sang, den 14de Februar 1831

»Herrer vi ere i Aandernes Rige,

Vi er den Stamme, som evigt vil staae.«

C. Winther

Mel. »Kloden maatte styrte sammen.«

Herskere i Aandens Rige

Er’ Studenterne for vist!

Aander maae fra Graven stige

For vort Snilles Ønskeqvist.

Folkeslægter, sjunkne Throner,

Hver en Heros, hver en Gud,

Ja, selv Romas Legioner,

Reises atter paa vort Bud.

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei! :|:

Er han ene paa sin Stue,

Midt i Byens travle Buur,

Tryller snart ham Aandens Due

Mangen svunden stor Natur.

Kjækt med Hannibal han stiger

Over Alperne bag Sky,

Og med Cæsar han bekriger

Stolt Barbarerne paa ny!

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei! :|:

Snart med Sappho sødt han drømmer,

Alt med Hippocrat han har,

Med Justinian han dømmer,

Snart han følger med Ansgar,

Klart han kan det Svundne skue,

Livets Færdsel, Daad og Skik;

I hans lille, snevre Stue,

Stige Verd’ner for hans Blik.

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei! :|:

Men han viser ei sit Snille,

Ene blot med Bog og Pen,

Tør en Fjende sig fremstille,

Lægger strax han begge hen.

Sværdet svinger han med Ære,

Bruger det mod Fjendens Skjold,

Det har denne maattet lære,

Paa den kjøbenhavnske Vold!

Ei han veeg paa Kampens Vei.

Nei etc.

:|: Det har Fjenden maatte lære

Paa den kjøbenhavnske Vold! :|:

Tro han deler Brødres Smerte,

Som sig bør den danske Mand,

Ærligt slaaer hans stolte Hjerte

For sin Konge og sit Land.

Ei han sidder kold i Krogen,

Daadfuldt er Studentens /Liv,

Hjemme gransker han i Bogen.

Ude viser Lunets Bliv.

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei. :|:

Det er ham hans mindste Stykke,

Ved et Bliv, i Kjøbenhavn,

Dyrehaven selv at bygge,

Er det end ved Fastelavn.

Nyeligt saae vi denne Scene,

I vor store Læsesal,

Der, bag Skovens grønne Grene,

Venter os et lystigt Bal.

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei! :|:

Skaal for gamle Danmarks Rige!

Skaal for Aandens Palme her,

Skaal for hver en trofast Pige,

Der har ret Studenten kjær!

Skaal for hende Hjertet drømmer,

Men som Læben dølge maa!

Høit i Toner Glæden strømmer,

Hver en Skygge svinde maa!

Gives der en bedre Vei?

Nei etc.

:|: Ingen Stand er som Studentens,

Han har valgt den bedste Vei! :|:

Studenter-Sang, den 14de Februar 1831

Først kendte tryk: lejlighedstryk, sunget ved bal i Studenterforeningen 14. februar 1831. BFN 149

285
Herrer vi ere … Wintherkoret af C. Winthers »Studentervise« fra Digte, 1828; hvor H.C. Andersen skriver »vil staae.«, har Winther »skal staae!«.
Kloden maatte styrte sammen»Stürzen müsst’ das Weltgerüste«, drikkevise fra anden akt af Chr. Güntelbergs opera Lulu med musik af Fr. Kuhlau, efter C.M. Wielands eventyrsamling Dschinnistan, 1786-1789.
Herosi græsk mytologi fællesbetegnelse for en menneskelig, mandlig helt.
Legionerhærafdelinger.
Hannibal … Alperneden kartagiske feltherre Hannibal drog under den 2. puniske krig i 217 f.Kr. i et dristigt felttog over Alperne til Italien, hvor han ved Trasimenosøen tilføjede romerne et knusende nederlag.
Cæsarden romerske feltherre og politiker Gajus Julius Cæsar.
Barbarerneegentlig ikke-grækerne; her: om romernes fjender, i kejsertiden specielt germanerne.
SapphoSapfo; antikkens mest berømte kvindelige forfatter, levede på den græske ø Lesbos.
HippocratHippokrates; lægekunstens fader.
Justinianvel den byzantinske kejser Justinian 1., som i sit forsøg på at genetablere det universelle romerske kejserdømme, bl.a. samler den romerske ret, Corpus juris civilis (latin) civilrettens lovsamling.
286
Ansgarden frankiske missionær Ansgar, kaldet Nordens Apostel, gjorde danerne kristne; som Ærkebiskop af Hamburg fik han i 850 atter tilladelse til at prædike den kristne tro i Danmark og bygge en kirke i Hedeby ved Slien i Slesvig.
(Lunets) Blivher: liv, tilværelse.
(ved et) Bliv(på)bud om at blive til; jf. 1. Mosebog 1,3 ff.
287
dølgeskjule.

Del

[Sassy_Social_Share]