H.C. Andersen
Fra Berlingske politiske og Avertissements-Tidende 1867

Takskrivelse til Studenterforeningen

Etatsraad H. C. Andersen har som Svar paa det igaar meddeelte Telegram i Løverdags tilstillet Studenterforeningen følgende Skrivelse: »Studenterforeningen, mine mange varmtfølende unge Venner, hvis Venskab og Deeltagelse jeg føler mig lykkelig ved, har igaar Aftes gjennem Festcomiteen i Odense bragt mig en Hilsen i »en Tak for Fortiden og de bedste Ønsker for Fremtiden«. Jeg gjentager af hele mit varme Hjerte de samme Ord til Studenterforeningen. Det er mig en Stolthed, i god Betydning, en Ære, en uendelig Glæde at være erindret og afholdt af den unge Slægt, hvor Mænd voxe op til Danmarks Styrke og Hæder. Jeg bringer Senioratet og hver Enkelt min dybtfølte Tak. Hjerteligst og ærbødigst H. C. Andersen.«

Takskrivelse til Studenterforeningen

Trykt første gang uden titel to forskellige steder: i tillæg til Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 288, 10. december 1867, og i Fyens Stiftstidende, nr. 311, 10. december 1867. Her gengives teksten efter tillægget til Berlingske politiske og Avertissements-Tidende. BFN 938

525
Studenterforeningenstiftet 1820 af beboere på Regensen »til Videnskabelighed og Brodersinds Fremme« blandt studerende, der efter immatrikulation ved universitetet kunne melde sig ind i foreningen, først som temporære medlemmer, ved bestået filosofikum efter ansøgning som faste medlemmer. H.C. Andersen havde fra 1830 sin faste gang i Studenterforeningens lokaler som fast medlem.
det igaar meddeelte Telegrami tillæg til Berlingske politiske og Avertissements-Tidende, nr. 287, 9. december 1867, bragtes et lykønskningstelegram fra Studenterforeningens seniorat, som ved festen i Odense 6. december var blevet bragt H.C. Andersen.
Senioratetgeneralforsamlingen var studenterforeningens øverste myndighed, og gennem fem seniorer (senioratet), der jævnligt trådte sammen, blev myndigheden udøvet.

Del

[Sassy_Social_Share]