H.C. Andersen

Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature

Uden Grunde vil Du laste,

Mod en Yngre gaae i Kamp,

Hjerteløs hans Værk kuldkaste,

Slaae om Dig med Snavs og Damp.

Tænk paa Dine egne Sager,

Hvad Du i Din Ungdom skrev;

Selv om man Dit Sidste tager,

Meget der at laste blev.

Havde jeg, som Gud forbyde!

Skrevet Dine første Ting,

Skulde det mig ei fortryde

Om Du kjørte mig i Ring.

– Veed Du ei, det ægte Snille

Aldrig Lunets Blomst forskjød?

Nei, det leer ved Vaudeville,

Føler dybt ved Hakons Død.

Som en Smagens peregrinus

Træder Du hvert Blomster ned;

Intet røber Aandens minus

Meer, end fad Eensidighed.

Mange vil saa shakspearsk være,

Men det er en egen Sag;

Man kan vel Livréet bære,

Uden Herrens Aand og Smag.

Du har Phantasie, men Skade,

Den er ei saa ganske reen;

Som nu Din Hamadryade,

Er den ikke fæl gemeen?

Don Juan jeg ei vil røre,

Mindre Magnetismen der;

Visse Ting bør man ei gjøre;

Fælt det kunde plette her.

Nei den babylonske Kiste,

Som du nylig nedkom med,

Ei jeg for en Mark vil miste,

Den gjør ei en Sjæl Fortred!

Der er noget babelsk Noget,

Og just ei saa ganske lidt;

Thi forvirret blev jo Sproget,

Og det er da ogsaa Dit!

Du er næstendeels capabel

Til at gaae Satirens Vei,

Skjønt der sværges ved: Die Gabel,1

Or’ginal det er Du ei! –

Stedse vil Du repetere,

Og Du gjør det her for tidt;

Hvor kan Videt Dig genere,

Da Du har saa grumme lidt?

Det som mest med Liv sig rører,

Er Dit »Qvegsølv«, kjære Ven!

Derfor er det nok, Du smører

Det saa tidt i Farcen hen.

– Du har viist, hvor godt det klæder,

At man smukt beskeden er;

Efter Shakspeare Du først træder,

Evald staaer som tredje der.2

Dette Træk hver Feil udsletter;

(Feilfuld er den hele Jord).

Glemt’ er’ alle Bogens Pletter,

Dog om Pierrot hør et Ord:

Han forfeilet er i Grunden,

Her Du skulde nok saa net

Lagt ham meget Dumt i Munden,

Det var Dig vist meget let.

Er jeg, som Du troer, saa liden,

Kun bestemt til Glemsels Nat,

Hvi vil Du da spilde Tiden

Paa en saadan Padehat?

Den ei skader Skovens Stammer,

Af sig selv den snart forgaaer;

Men har jeg af Aandens Flammer,

Du mig ei af Marken slaaer.

Jeg har ikke Lyst at kives,

Trættes med en ældre Mand;

Men hvad der af Himlen gives,

Slukkes ei ved babelsk Vand.

Fik jeg Kunstens ægte Lue,

Ei Du styrter Himlens Værk;

Vil Du ganske Flammen kue,

Da den brænder dobbelt stærk!

»Die verhängnißvolle Gabel«, ogsaa et Slags aristophanisk Comedie af August von Platen, udkommen 1826; jeg fandt det mest passende at sværge ved denne, da den spiller noget i samme Art som den babyloniske Taarnbygning; men den er vittig.

See den babyloniske Taarnbygning Pag. 7, nederst paa Siden.

1

»Die verhängnißvolle Gabel«, ogsaa et Slags aristophanisk Comedie af August von Platen, udkommen 1826; jeg fandt det mest passende at sværge ved denne, da den spiller noget i samme Art som den babyloniske Taarnbygning; men den er vittig.

2

See den babyloniske Taarnbygning Pag. 7, nederst paa Siden.

Til den babyloniske Taarnbygger i Miniature

Først kendte tryk i Kjøbenhavns flyvende Post, nr. 17, 8. februar. 1830. BFN 77

171
den babyloniske Taarnbyggerjf. Carsten Hauch og hans komedie Den babyloniske Taarnbygning i Mignature, 1830.
Uden Grunde … Dampi Den babyloniske Taarnbygning i Mignature håner Hauch den 15 år yngre H.C. Andersen ved bl.a. at fremstille ham som en komisk »Pierot« (s. 40 ff.), hvis debutbog, Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829 fra 1829 (BFN 22), han omtaler som en »Daarekistebygning« (s. 47).
Vaudeville(muntert, let) syngestykke med vægt på intrigen; franskinspireret genre, der indførtes på Det Kgl. Teater af J.L. Heiberg i sidste halvdel af 1820’erne.
Hakons Dødjf. Oehlenschlägers »Hakon Jarl hin Rige. Et Sørgespil« fra Nordiske Digte, 1807.
peregrinus(latin) egentlig person, som bevæger sig gennem markerne; rejsende, pilgrim.
Blomsterblomst.
fad (Eensidighed)åndløs, banal, overfladisk.
shakspearskjf. den engelske forfatter Shakespeare.
Livréetliberiet, tjeneruniformen.
HamadryadeHauchs eventyr Hamadryaden. Et episk og dramatisk Digt, 1830.
Don Juanjf. Hauchs Don Juan. Et Sørgespil i fem Handlinger, 1829.
Magnetismenindflydelsen; tiltrækningen.
172
en Mark16 skilling, ca. svarende til 1⁄3 krone.
babelsk noget … Sprogetjf. 1. Mosebog 11,1-9, hvor der opstår sproglig mangfoldighed og forvirring ved bygningen af babelstårnet.
capabeli stand til.
Die GabelA. von Platens komedie Die verhängnißvolle Gabel (den skæbnesvangre gaffel), 1826.
aristophaniskjf. den græske komediedigter Aristofanes.
Qvegsølvkviksølv; her det uægte; jf. Den babyloniske Taarnbygning i Mignature, s. 12, hvor Hauch skriver: »Jeg føler det vel, Qvegsølv blande [dvs. forveksler] vi let ved Lampebelysning med Sølvet«.
EvaldEwald.
PierrotPjerrot; enfoldig figur fra den italienske maskekomedie commedia dell’arte.
173
Hvihvorfor.

Del

[Sassy_Social_Share]